Vierde wedstrijd voor hsv De Kleine Dobber

Opsterland-Ooststellingwerf - Hengelsportvereniging De Kleine Dobber heeft zaterdag 14 mei haar vierde wedstrijd gevist van seizoen 2016.

Het weer was van een heel ander type dan de voorgaande week. Misschien vanwege het veel koudere weer verzamelden slechts zeven mensen zich om zes uur 's ochtends op de parkeerplaats het Witte Huis. Waar mogelijk stapten mensen bij elkaar in de auto om te carpoolen. In colonne werd er naar de locatie van deze dag gereden. Het viswater was de Tjonger bij Mildam. Na het startsignaal werden algauw de eerste vissen boven water gehaald. Om deze met respect te bewaren tot aan het eind van de wedstrijd wordt de vis in ruime leefnetten bewaard. Maar het werd al snel stil op ieder zijn stek. Als al zo vroeg in de wedstrijd de aanbeten uitblijven worden de leden toch wat zenuwachtig. Het is beslist niet leuk als er nauwelijks gevangen wordt. Daar komen ze per slot van rekening voor. Bij het uitblijven van vis wordt het toch een zaak van aanhouden en niet opgeven. Naast de enkele vissen die links en rechts zo nu en dan gevangen worden is er gelukkig ook nog wel wat te zien: een plezierbootje dat afvaart, de brug die wordt bediend, een jonge snoek die aan het jagen is. De vissers horen ook een Koekoek roepen en de gele lis heeft al dikke bloemknoppen. Dus naast het vissen worden ook andere zaken opgemerkt. Naarmate de ochtend vordert wordt er door een enkeling eens een rondje gemaakt om te horen hoe de vangsten zijn bij een ieder. Dat betekent dat iedereen hierdoor wel zo'n beetje op de hoogte is van de vangsten van de andere deelnemers. En het gebrek aan vangsten stemmen de vissers niet gerust op wat nog komen zal. Na het eindsignaal mag er niet opnieuw ingeworpen worden. Wordt er echter nog vis gevangen die, na het eindsignaal toch aan de haak blijkt te zitten, dan telt deze gewoon mee in het totaal aan gevangen vis. Dagwinnaars De winnaars van de dag zijn: Leon Visschers 2380 gram, Henk Hoekstra 1700 gram, Jan Rozenberg 1570 gram, Jules Vloet 910 gram en Berend Joustra 660 gram. De eerstvolgende wedstrijd is 25 juni.