Drie woningen Ureterpvallaat worden ook gemeentelijk monument

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland wil drie woningen aan het Ureterpvallaat alsnog aanwijzen als Gemeentelijk Monument. De woningen maken volgens de gemeente deel uit van een groter geheel, dat al eerder op de monumentenlijst is geplaatst.

Smelne's Erfskip heeft de gemeente gevraagd om de drie panden ook aan te wijzen als gemeentelijk monument, in aanvulling op de eerdere aanwijzingsprocedure. Het gaat om de woningen met de nummers 2, 4 en 5 in het buurtschap Ureterpvallaat. Gezien de grote ensemblewaarde is het volgens Smelne's Erfskip van belang voor deze panden een aanwijzingsprocedure te starten. De gemeente neemt dat advies nu over en is gestart met de voorbereiding van de aanwijzingsprocedure voor de drie panden. De adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit moet voor de woningen een zogenoemde waardestelling maken. Ensemblewaarde De ensemblewaarde van de woningen in dit buurtschap is volgens Smelne's Erfskip groot en door aanwijzing als gemeentelijk monument kunnen ze ook in de toekomst behouden blijven. Een eerdere poging van Smelne's Erfskip om het hele buurtschap als beschermd dorpsgezicht aan te wijzen is mislukt, omdat de gemeente niet mee wilde werken aan de zeer uitgebreide procedure die daarvoor nodig was. Het is nu niet meer mogelijk om nieuwe beschermde dorpsgezichten aan te wijzen. Vandaar het verzoek van Smelne's Erfskip voor individuele aanwijzing van de panden 2, 4 en 5. De panden met huisnummer 1 en 3 zijn al gemeentelijk monument. Volgens de historische vereniging zijn de panden en het buurtschap van groot cultuurhistorisch en monumentaal belang voor de gemeente. Met name als onderdeel van het geheel verwachten Smelne's Erfskip en gemeente dat de panden voldoende punten krijgen om te worden aangewezen. Authentieke stukken Volgens Smelne's Erfskip staan er langs het voormalige tracé van de Drachtstervaart eigenlijk nog maar twee authentieke stukken: de buurtschappen Buitenstvallaat en Ureterpvallaat. Van die twee is het Buitenstvallaat 'het beste af met zijn water en sluis. Maar ook het nog resterende stukje Ureterpvallaat heeft onmiskenbaar een eigen schoonheid'. Nummer 4 op Ureterpvallaat is de voormalige sluiswachterswoning. Het gelijksoortige pand op Buitenstvallaat is zelfs een Rijksmonument. Tijdens een informatie-avond met de bewoners over de herinrichting van hun omgeving is de kwestie ook besproken en de eigenaren van de nog niet aangewezen panden stonden er positief tegenover. Er staan nog drie woningen aan het Ureterpvallaat, die van het eerste stuk zijn gescheiden door de toegangsweg naa rhet kantorenark. Die drie blijven voorlopig buiten de monumentenprocedure.