Gemeente Ooststellingwerf steunt nieuwe Seniorenvereniging

OOSTERWOLDE - De gemeente Ooststellingwerf kent de Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO) een startsubsidie toe van 1500 euro.

De Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO) heeft in maart bij de gemeente de financiële steun aangevraagd om te kunnen starten als belangenbehartiger van senioren. De OSO hield diezelfde maand haar oprichtingsbijeenkomst. De vereniging is opgericht nadat vorig jaar de besturen en veel leden in alle afdelingen in Ooststellingwerf hun lidmaatschap bij de ANBO hadden opgezegd. Actief werven Een aantal mensen vond het nodig dat er toch een vereniging voor senioren in de gemeente moest komen. Het voorlopig bestuur is op 9 februari van dit jaar van start gegaan.In de toekomst hoopt de vereniging de jaarlijkse uitgaven te kunnen opvangen door van de leden een jaarlijkse contributie van 20 euro te vragen. De OSO gaat de komende maanden actief leden werven. De gemeente Ooststellingwerf ziet het nut wel in van een belangenvereniging voor senioren, omdat daarmee de zelfredzaamheid van ouderen in de gemeente wordt bevorderd. Ooststellingwerf heeft op dit moment nog geen belangenvereniging voor ouderen. Het geld voor de subsidie komt uit het potje voor Vrijwilligersondersteuning. Omdat het gaat om een eenmalige bijdrage onder de 10.000 euro hoeft de OSO de subsidie niet te verantwoorden. Wel vraagt de gemeente het bestuur van de vereniging een jaarverslag in te dienen, zodat de voortgang en resultaten van de vereniging bij de gemeente in beeld zijn. Op de website www.os-ooststellingwerf.nl staat informatie over de activiteiten van de vereniging. Via de website kunnen belangstellenden zich aanmelden als lid. Dat kan ook schriftelijk en telefonisch bij het secretariaat aan Breikom 1 8431 BM Oosterwolde, telefoon 0516-512600. Hier kunnen ook aanmeldingsformulieren worden aangevraagd. Zie ook: Startvergadering Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf drukbezocht