Ooststellingwerf krijgt definitief gelijk in planschadekwestie

OOSTERWOLDE - De gemeente Ooststellingwerf kan het dossier Rutgers definitief sluiten. Na drie jaar procederen heeft ook de Raad van State de gemeente gelijk gegeven.

De heer Rutgers uit Amstelveen heeft in december 2012 en januari 2013 bij de gemeente schadevergoeding gevraagd vanwege al in 2002 en 2004 door de gemeente verleende bouw- en milieuvergunningen voor een rundveebedrijf aan de Oosterwoldseweg in Oldeberkoop. Volgens hem heeft hij zijn eerdere woning naast de veehouderij vanwege het beleid van de gemeente in 2004 voor een flink lager bedrag moeten verkopen. De woning kwam namelijk binnen de stankcirkel te liggen. De Amstelvener vroeg om een bedrag van 85.000 euro plus rente vanaf 2004. Hij verzocht de gemeente tegelijk om de vergunningen weer in te trekken. Dubbele afwijzing De gemeente Ooststellingwerf heeft destijds beide verzoeken afgewezen. Het verzoek op de vergunningen in te trekken gold volgens de gemeente niet omdat de man geen belanghebbende is in deze zaak. Hij woont namelijk op meer dan 100 kilometer van de boerderij. Het verzoek om schadevergoeding is ook afgewezen, omdat hij als buurman destijds niet bezwaar heeft gemaakt tegen de vergunningen. Ook na een bezwaarprocedure hield de gemeente de afwijzing in stand, waarop Rutgers de kwestie aankaartte bij de Rechtbank Noord-Nederland. Die oordeelde in maart vorig jaar dat de aanvraag voor planschade ongegrond was. In hoger beroep heeft nu ook de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat oordeel bevestigd. Rutgers liet zich vertegenwoordigen door een echtpaar uit Oldeberkoop, dat eerder ook al een aanvraag voor schadevergoeding vanwege bouw- en milieuvergunningen zag stranden bij de Raad van State. Overeind gebleven De zaak Rutgers kan nu worden afgesloten en van de werklijst worden gehaald, concludeert het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf. ,,Ons beleid is tot en met de hoogste bestuursrechter overeind gebleven'', stelt het college vast.