Donkerbroek brug en kanoplaats rijker dankzij plus op de N381

DONKERBROEK - Wethouder Hans Welle van Ooststellingwerf heeft vanochtend de nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Donkerbroek in werking gesteld. Hij deed dat door de brug te openen.

Tekst en foto's Fokke Wester Even voor de officiële opening namen de kinderen van de Donkerbroekster peuterspeelzaal Peuterpret de brug al in gebruik door twee keer de Opsterlânske Kompanjonsfeart over te steken. Na de opening van de brug aan de Fruitier de Talmaweg begaf het gezelschap zich een paar honderd meter 'stroomopwaarts' naar de oude brug in de N381, waar een nieuwe kano-opstapplaats is aangelegd. Beide projecten zijn betaald uit het geld dat de provincie heeft uitgetrokken om de regio rondom de N381 een fikse oppepper te geven. ,,Doe't it beslút naam is om de dyk tusken Drachten en de Drintse grins te ferdûbeljen, is tagelyk besletten om it gebiet om dy dyk hinne mei in Plus achter te litten. Dêrfoar is yndertiid 35 miljoen euro útlutsen'', legde Anne Meijer uit. Hij is namens de provincie assistent projectmanager N381. Een speciale Gebiedscommissie heeft zich in alle dorpen laten informeren over de wensen van de streek zelf en voor Donkerbroek zijn daaruit de fiets- en voetgangersbrug en de kano-opstapplaats gekozen. ,,It is in protte jild, maar wy koenen fansels net alles, dêrom is der in listje mei prioriteiten makke.'' Leerlingen De nieuwe brug maakt een aantal verbindingsroutes fiks korter, bijvoorbeeld tussen dorp en sportvelden. Daarnaast betekent het ook een verbetering van de verkeersveiligheid, omdat fietsers en voetgangers niet meer over de drukke brug in de Herenweg in centrum hoeven. Aan de brug is meegewerkt door leerlingen van het Stellingwerf College. Niet alleen maakten ze ontwerpen, ze verdiepten zich ook in de technische vereisten voor de brug. Bij het definitieve ontwerp is de inbreng van de leerlingen meegenomen. Wethouder Hans Welle van Ooststellingwerf vindt dat de toezegging van de Plus uitstekend wordt waargemaakt door de provincie. ,,De gemeente Ooststellingwerf is over het algemeen heel blij met alles wat er gebeurt in het kader van de Plus en ook deze twee projecten zijn daar een heel goed voorbeeld van.'' Bovendien is de Opsterlânske Kompanjonsfeart dankzij het Friese Meren Project gebaggerd en voorzien van nieuwe walbeschoeiing. Rolstoelvriendelijk Bij de kano-opstapplaats onder de brug in het oude tracé van de N381 is een parkeerplaats aangelegd met een zogenoemde 'groene picknicktafel'. Om de tafel heen is een bank geplaatst met uitsparingen, waardoor ook rolstoelgebruikers makkelijk kunnen aanschuiven. De keuze daarvoor is gemaakt op advies van de Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf. Voorzitter Jantienus Have van De Nije Kompanjons is blij met de nieuwe aanwinsten langs de Kompanjonsfeart. ,,Alles wat de Turfroute aantrekkelijker maakt is meegenomen. Zo'n brug kunnen de mensen zelf bedienen, dat maakt het veel leuker dan zomaar een eind rechtuit varen. De Turfroute is een typische 'onthaasttocht', wie snel wil varen, moet hier niet zijn. Bovendien leveren al die stopmomenten ook vaak weer contacten op, want bij bruggen en sluizen zijn meestal wel mensen met wie je even een praatje kunt maken. Dat maakt zo'n vaartocht veel persoonlijker.'' September feest De beide projecten in Donkerbroek maken deel uit van een grote serie in de regio, zoals het opknappen van de Merkebuorren in Wijnjewoude en de aanleg van een nieuw shared spaceplein op het kruispunt van Frieschepalen. ,,Wy binnen noch drok oan it betinken hoe't wy dat ha moatte, mar yn septimber wolle wy eins in soart oldtimerrit dwaan lâns al dy doarpen en projekten, mei festiviteiten yn alle doarpen'', zegt Meijer. Aan de weg langs Donkerbroek wordt intussen nog steeds hard gewerkt. ,,It plan is om dat ein juny hielendal klear te hawwen'', vertelt Meijer. Vanaf volgend jaar wordt dan de verdubbeling van de weg tussen Donkerbroek en Oosterwolde aangepakt. Daarover is pas vorig jaar besloten tijdens de coalitieonderhandelingen voor Gedeputeerde Staten. Dat project moet in 2019 klaar zijn. De brug in het oude tracé is gebleven op verzoek van het dorp, legt Meijer uit. ,,Der ha plannen west om de dyk nei Wynjewâld wat om te lizzen en dan dat stik dyk mei de brêge te slopen, mar dat woe it doarp net. En no funksjoneart it as in soarte fan rûnwei, ek prima.''