4 Fryske Froulju in Museum Opsterlân

Opsterland-Ooststellingwerf - In Museum Opsterlân in Gorredijk exposeren 4 Friese kunstenaars, alumni van de Klassieke Academie, van 3 juni tot 10 juli onder de titel 4 Fryske Froulju. 

De Klassieke Academie voor beeldende kunst in Groningen viert feest. Eén van de activiteiten in verband met het tienjarig bestaan is een feestelijke expositiemanifestatie in vier noordelijke provincies en het aangrenzende Oost-Friesland waarvoor ruim 130 kunstenaars werden uitgenodigd. Op negentien locaties, van Groningen tot Franeker, van Heerenveen tot Leer en van Vledder tot Gorredijk, toont een groot aantal musea, borgen, kerken en andere expositiegelegenheden schilderijen en beelden. De manifestatie is getiteld De Klassieke Salon, een initiatief van de jarige Klassieke Academie voor beeldende kunst in Groningen. Museum Opsterlân In Museum Opsterlân exposeren 4 Friese kunstenaars, alumni van de Klassieke Academie, onder de titel 4 Fryske Froulju: impressionistische strandtaferelen van Ans Smits, muziek- en theaterimpressies van Cis van der Meer, sfeervolle landschappen van Janneke van den Berg-Schreijer en de klassiek geschilderde mensen gecombineerd met ornamentiek van Gabriëlle Westra.