Filosofische ontmoeting in Galerie Terbeek in Beetsterzwaag

Opsterland-Ooststellingwerf - In samenwerking met Galerie Terbeek in Beetsterzwaag, houdt Filosofische Ontmoetingen op zondag 5 juni 16.00 tot 18.00 uur een Socratisch gesprek over beleving met kunst.

In deze aflevering van Filosofische ontmoetingen krijgen de aanwezigen in de vorm van een Socratisch gesprek de gelegenheid om met elkaar te filosoferen over kunst. Kenmerkend voor het socratische gesprek is dat een filosofische vraag wordt uitgewerkt aan de hand van een concreet voorbeeld uit de eigen ervaring. ,,We onderzoeken onze eigen ervaringen aan de hand van een kunstwerk uit de collectie van galerie Terbeek. Welke gevoelens, gedachten en filosofische vragen roept het werk bij ons op? Het gaat om het onderzoek van uw eigen ervaring met het kunstwerk zelf. Kunnen we tot een gezamenlijk inzicht komen?", aldus de organisatie. Gespreksbegeleider Arthur d'Ansembourg (1960) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en München. Sinds 2002 is hij als filosoof werkzaam in het volwassenenonderwijs en geeft hij cursussen op het gebied van de esthetica en kunstfilosofie. Tevens begeleidt hij socratische gesprekken en geeft hij filosofische rondleidingen in museale instellingen. Aanmelding Deelname is in aantal beperkt. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst genoteerd. Aanmelden kan op de website: www.filosofischeontmoetingen.nl