Meer inkoop door gemeente Ooststellingwerf in 2015

Opsterland-Ooststellingwerf - De gemeente Ooststellingwerf heeft in 2015 aanzienlijk meer ingekocht en aanbesteed dan voorgaande jaren.

Jaarlijks wordt er door de gemeente Ooststellingwerf een inkoopscan opgesteld. Deze inkoopscan geeft inzicht in de inkoopactiviteiten en aanbestedingen over het desbetreffende boekjaar. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om de inkoopstrategie aan te sturen en eventuele besparingsmogelijkheden te ontdekken. De opvallendste bevindingen van afgelopen jaar worden hieronder benoemd. Decentralisatie WMO en Jeugdwet Het inkoopvolume van 2015 is ten opzichte van de voorgaande jaren aanzienlijk gestegen. Het totale inkoopvolume voor dit jaar bedraagt €62.091.034,-. In vergelijking tot 2014 is het inkoopvolume met €11.500.000,- gestegen. De oorzaak van de enorme groei in het inkoopvolume, komt met name door de decentralisatie van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdwet. Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de zaken rondom deze twee wetten en de bijbehorende kosten. De Provincie Friesland was voorheen de hoofdverantwoordelijke. De Boerestreek in Appelscha Dit jaar bedraagt het lokaal inkoopvolume €4.424.971,-, een daling ten opzichte van 2014, maar een stijging ten opzichte van 2013. In 2014 is er veel lokaal aanbesteed door het project De Boerestreek te Appelscha. Het aantal lokale leveranciers ten opzichte van het voorgaande jaar is toegenomen met 60 leveranciers, dit is een stijging van 26,5%. De gemeente heeft voor €2.681.456,- regionaal ingekocht bij 123 leveranciers. Dit inkoopvolume is gestegen met één miljoen euro ten opzichte van 2014. In totaal werd er voor €7.106.427,- lokaal en regionaal ingekocht in 2015. Een stijging van €436.488,- ten opzichte van 2014.