Stichting Present Zuidoost Friesland maakt het verschil

Opsterland-Ooststellingwerf - De Stichting Present Zuidoost Friesland heeft vorig jaar maar liefst honderd projecten uitgevoerd.

Ook komend jaar is het streven om aan honderd mensen of instellingen hulp te bieden. ,,Maar daar hebben we wel extra vrijwilligers voor nodig", roept secretaris Hamke Veenstra uit Oosterwolde op. De eerste Stichting Present is in 2003 in Zwolle opgericht. Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. ,,Een soort makelaar in vrijwilligerswerk", legt waarnemend voorzitter Frans Tjallingii uit Appelscha uit. ,,Wij bieden vrijwilligers de mogelijkheid om zich in hun eigen omgeving in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement." De formule van de stichting blijkt aan te slaan. In 2011 werd in Zuidoost Friesland de vijftigste Stichting Present opgericht in bijzijn van Prinses Máxima. Inmiddels is de stichting in ruim 120 gemeenten actief. Stichting Present Zuidoost Friesland is actief in de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland. Steeds meer aanvragen ,,We merken dat de behoefte aan hulp toeneemt", vertelt Veenstra. ,,Er komen steeds meer aanvragen via maatschappelijke organisaties en de Gebiedsteams bij ons binnen. We willen deze klussen graag aannemen, maar er is helaas een tekort aan vrijwilligers, waardoor we sommige projecten nog niet hebben kunnen uitvoeren." Met name aan vormen van respijtzorg is veel behoefte. Iedereen kan zich aanmelden, ook bedrijven, gezinnen, sportverenigingen en scholen. ,,Samen even de schouders onder een klus zetten. Al is het maar één dagdeel op jaarbasis. Niet alleen gezellig, maar het geeft ook veel voldoening", zegt Tjallingii. ,,Bovendien is het ontzettend dankbaar werk", vult Veenstra aan. ,,'Jullie zijn engelen', zo kreeg ik laatst nog te horen. Dan voel je gewoon hoeveel de hulp voor bepaalde mensen kan betekenen." Vrijwilligers kiezen zelf project De vrijwilligers mogen zelf bepalen waar ze zich graag voor willen inzetten en op welk moment. De projecten kunnen variëren van het onderhoud van een huis of tuin, tot aan gezellig spelletjes doen met bewoners van een woonzorgcentrum. Tjallingii: ,,Ons doel is vooral om een beweging op gang te brengen, waarbij meer mensen vanzelfsprekend naar elkaar omzien." Ook is het mogelijk om de stichting financieel te steunen of met goederen. ,,Wij richten soms voor iemand een woning in, maar de materialen moeten wel bekostigd worden. Daar heeft lang niet iedereen het geld voor, maar natuurlijk help je deze mensen wel", legt Veenstra uit. Aanmelden Wie zich als vrijwilliger wil aanmelden of de stichting op een andere manier wil ondersteunen, wordt verzocht contact met Veenstra op te nemen. Dat kan via telefoonnummer 0516-516174. ,,We hopen op veel aanmeldingen, want ook in de toekomst willen we hulp kunnen blijven bieden", aldus de secretaris.