Oenema verplaatst bedrijf voor herstructurering Venekoten-Noord

Opsterland-Ooststellingwerf - Aannemings- en transportbedrijf Oenema wordt verplaatst om de herstructurering van bedrijventerrein Venekoten-Noord mogelijk te maken.

Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Venekoten-Noord hebben Oenema en de gemeente Ooststellingwerf een overeenkomst gesloten om te komen tot een bedrijfsverplaatsing. Masterplan centrum - Venekoten Noord De bedrijfsverplaatsing is onderdeel van het masterplan Oosterwolde Centrum – Venekoten Noord. Eén van de projecten binnen dit plan is de ontwikkeling van De Kop van Venekoten-Dertien Aprilstraat. Sinds een aantal jaren verkennen Oenema en de gemeente de mogelijkheden voor een verplaatsing van het bedrijf naar Venekoten-Nieuw. Deze week zijn beide partijen tot overeenstemming gekomen. Langgekoesterde wens ,,Een langgekoesterde wens komt uit. De verplaatsing van ons bedrijf biedt perspectief voor de toekomst. Er moeten nog wat hobbels genomen worden maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dit tot een goed einde komt”, aldus Ben Muijselaar, directeur van Oenema. Gemeenteraad aan zet De gemeenteraad van Ooststellingwerf moet nog instemmen met de overeenkomst. Daarna moeten er verschillende procedurele zaken geregeld worden zoals een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Venekoten-Nieuw. De herstructurering van Venekoten-Noord en de bijbehorende bedrijfsverplaatsing komen in aanmerking voor de provinciale herstructureringsregeling bedrijventerreinen van de provincie Fryslân. Zodra de subsidieaanvraag door de provincie Fryslan is toegekend, is er sprake van een financieel haalbaar project.