Inwoners Langezwaag: ziekmakende zendmast moet verder van het dorp af

Opsterland-Ooststellingwerf - Inwoners van Langezwaag zijn ongerust over de zendmast die Vodafone en de gemeente Opsterland willen plaatsen vooraan in het bosgebied ten westen van het dorp.

Ze zijn bang dat de straling van de zendmast gezondheidsklachten kan veroorzaken. Inwoners van Heeg zijn kortgeleden zelf met meetapparatuur in de weer gegaan omdat zij gezondheidsklachten van de heftige straling van 'hun' zendmast zouden hebben gekregen. Bloedonderzoek Langezwaag wil daarom inwoners bloedonderzoek laten doen. ,,Vlak voor de mast geplaatst gaat worden kunnen bewoners die binnen een straal van 400 meter van de zendmast wonen een bloedonderzoek doen, als nulmeting. Vervolgens wordt er elk half jaar bloed geprikt. Als na verloop van tijd blijkt dat de waardes van het bloed zijn gedaald, dan staat onomstotelijk vast dat de straling van de zendmast schadelijk is. Degenen die dit betreft kunnen deze bewijslast aantonen en geëist kan worden de mast te verwijderen. De huisarts van Langezwaag is op de hoogte gebracht van deze actie en nu al zijn er veel bewoners die aan dit onderzoek gaan deelnemen." Gemeente: alternatieve locatie niet mogelijk Ook vinden de inwoners dat de mast verder van de bewoonde wereld af moet staan, vanwege de gezondheidsrisico's en het visuele aspect: de mast verknoeit het landschap, vinden de dorpsbewoners. Volgens de gemeente Opsterland is een andere locatie niet mogelijk: ,,De alternatieve locaties die het dorp aandraagt zijn aan Vodafone voorgelegd maar door hen ongeschikt geacht omdat via die locaties geen goede dekking van het Vodafone netwerk kan worden gerealiseerd. Juridisch gezien heeft de gemeente wel de mogelijkheid om Vodafone de beoogde locatie te weigeren maar nu overeenstemming is bereikt over de locatie is dat niet de insteek. Verder zijn jurisprudentie (eerdere uitspraak van een rechter in een vergelijkbare zaak) en een advies van de Gezondheidsraad (die aangeeft dat er geen aanwijzingen zijn voor blijvende negatieve gezondheidsschade) voor overheden de basis om mee te werken aan dergelijke zendmastvergunningen." Petitie op gemeenteraadsvergadering Om onze gevoelens tot uitdrukking te brengen wordt op 6 juni a.s. tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 juni wordt een petitie aangeboden met bijna driehonderd handtekeningen van verontruste inwoners van Langezwaag. ,,Wij gaan er vanuit, dat de gemeenteraadsleden begrip, het juiste gevoel en inlevingsvermogen zullen tonen, door een andere plaats voor de zendmast vast te stellen, op een minder opvallende plek en vooral verder weg van het dorp."