Expositie It Fryske Lân in Galerie Buitengewoon eert Jentsje Popma

DE WILGEN - In Galerie Buitengewoon is tot en met 26 juni nog de expositie It Fryske Laân te zien. Naast de beelden van Jitse Sikkema zijn er schilderijen te zien van Jentsje Popma, Douwe Elias, Klaas Werumeus Buma, Sjoerdtje Hak en Janneke Hengst.

Jentsje Popma is een gelauwerd kunstenaar. Hij wordt dit jaar 95 jaar. Tot voor kort heeft hij altijd geschilderd, liefst in de natuur. Hij legt vast wat verdwijnt, om het te bewaren voor de komende generaties. Ongerust over de verarming van het Nederlandse landschap, onder andere door economisering van de landbouw, industrialisatie, uitbreiding van woonwijken en het wegennet, milieu en klimaatveranderingen, zoekt hij naar landschapsbeelden die hij wil laten voortleven op zijn doeken. Popma is een voorvechter voor het behoud van het Friese landschap. Hij heeft het op allerlei momenten op doek vastgelegd, zodat ook komende generaties hiervan (nog) kunnen genieten.  Sfeer en kleur zijn belangrijk en deze kun je het beste op de plaats zelf proeven en waarnemen. Daarom ging hij als het maar enigszins mogelijk was het veld in om te werken. Hij is zich blijven inzetten voor het behoud van het landschap. In ieder geval op zijn doeken. Zijn werk geeft heel goed een sfeer weer. Zo iemand heeft natuurlijk zielsverwanten. In Galerie Buitengewoon in De Wilgen zijn tot en met eind juni naast het werk van Jentsje Popma schilderijen van een aantal Friese kunstenaars te zien. In zekere zin zijn ze allemaal schatplichtig aan het werk van Jentsje Popma. De schilderijen van Douwe Elias, Janneke Hengst, Klaas Werumeus Buning en Sjoerdtje Hak zijn zeer verschillend. Dit brengt spanning en afwisseling in de tentoonstelling. Galerie Buitengewoon is een actie begonnen voor Jentsje Popma. ,,Het zou mooi zijn als deze actie en de expositie de opmaat zijn voor een overzichtstentoonstelling van het werk van deze belangrijke en veelzijdige Friese kunstenaar. Zijn werk is van belang voor de Friese cultuur en inspirerend voor veel Friese kunstenaars. Galerie Buitengewoon aan de Drachtster Heawei 52 in De Wilgen is open elke zaterdag- en zondagmiddag van een tot vijf uur en op afspraak (0512-518684). www.jitsesikkema.nl