Scala laat ruziënde buren weer met elkaar praten

OOSTERWOLDE - De gemeente Ooststellingwerf en Stichting Scala willen graag dat inwoners bij conflicten op de buurt eerder aankloppen bij de gratis Buurtbemiddeling binnen de gemeente.

De buurtbemiddeling wordt gedaan door vrijwilligers die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Veel te weinig inwoners weten hiervan en veel conflicten kunnen op deze manier relatief gemakkelijk worden opgelost. Ook kan hiermee voorkomen worden dat kleine irritaties tot verbaal of lichamelijk geweld leiden. Kleine irritatie Waar mensen dicht op elkaar wonen is het logisch dat er zo nu en dan onenigheid ontstaat. Een kleine irritatie kan uitgroeien tot een groot conflict, soms zelfs met lichamelijk geweld. In veel gevallen komt dit omdat men er niet over durft te praten ('daar krijg je nog meer problemen mee'”), of omdat er niet naar elkaar geluisterd wordt. Pas als het te hoog opgelopen is wordt de politie wel eens ingeschakeld. Wie liever niet met zijn buren op de vuist gaat kan de buurtbemiddeling inschakelen, die sinds enkele jaren gratis beschikbaar is in de gemeente Ooststellingwerf. Buurtbemiddelaars worden professioneel opgeleid, zijn discreet en onpartijdig. Stichting Scala – waar buurtbemiddeling wordt gecoördineerd – heeft momenteel vijftien vrijwillige buurtbemiddelaars die actief zijn binnen de gemeente Ooststellingwerf. In eerste instantie is er altijd een oriënterend gesprek aan de hand waarvan wordt ingeschat of de kwestie geschikt is voor buurtbemiddeling. Zo nee, dan volgt advies over wat mensen wel zouden kunnen doen. Gesprek Zo ja, dan wordt er een afspraak gemaakt voor intakegesprekken met de betrokken partijen, die onafhankelijk van elkaar hun verhaal kunnen doen. Indien gewenst volgt er daarna een gezamenlijk gesprek. De buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. Dit gebeurt meestal op een neutrale plaats en de Buurtbemiddelaars helpen bij dit gesprek. Ze zijn neutraal en geven geen oordeel. Soms lost het intakegesprek alleen al de zaak op. Indien er geen duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden kan men doorverwezen worden naar andere instanties. Kwesties kunnen worden aangemeld bij de coördinator Buurtbemiddeling bij Scala, Floris Toeter. Hij is bereikbaar  voor een vrijblijvend gesprek dinsdag tot en met donderdag, telefonisch via 0516-567220 of per mail aan ftoeter@scala-welzijn.nl