Ondernemend Opsterland 2.0: Ondernemers vullen economische thema’s in

Opsterland-Ooststellingwerf -  Ondernemers in Opsterland mogen bepalen met welke economische thema’s zij en de gemeente aan de slag gaan; de gemeente faciliteert door geld en begeleiding van externe experts beschikbaar te stellen.

Tijdens het evenement Ondernemend Opsterland 2.0 op donderdag 16 juni in Nieuw-Allardsoog in Bakkeveen kunnen de ondernemers aangeven aan welk thema ze willen deelnemen. Aan het eind van de avond moet er een manifest liggen waar zowel ondernemers, de gemeente, provincie Fryslân als Kamer van Koophandel hun handtekening onder zetten. Wethouder Piet van Dijk: ,We waren al een tijd op zoek naar een manier om het economisch beleid door de Opsterlandse ondernemers zelf te laten bepalen. Om hen draait het uiteindelijk! We merken dat er veel enthousiaste ondernemers zijn die graag aan de slag willen met bijvoorbeeld innovatie of duurzaamheid. Nu krijgen ze de mogelijkheid om onder begeleiding van een expert hiermee aan de slag te gaan én ze krijgen per themagroep een budget van €10.000 om de plannen uit te voeren.” De provincie Fryslân is erg te spreken over het initiatief van Opsterland en stelt daarom samen met de gemeente het budget beschikbaar. Manifest Door middel van het zetten van een handtekening onder het manifest, kunnen ondernemers en ondernemersverenigingen aan het einde van de avond aangeven of, en zo ja aan welk thema ze zich willen verbinden. De gemeente, de provincie en de Kamer van Koophandel zetten ook hun handtekening en committeren zich op deze manier aan de plannen. Het programma van 16 juni De bekende trendwatcher Menno Lanting doet zijn visie voor de toekomst uit de doeken en er zijn pitches van thema-experts om de ondernemers warm te krijgen voor hun thema. Ga voor meer informatie en het programma naar www.opsterland.nl/Ondernemers/Beleidsplan_Economische_Zaken. De zes thema’s In aanloop naar 16 juni heeft de gemeente in februari en maart vier thema-avonden georganiseerd met een aantal ondernemers en ondernemersorganisaties. Hieruit zijn zes thema’s naar voren gekomen waar de ondernemers mee aan de slag kunnen: Proces en product innovatie; duurzaam ondernemen; verbetering organisatiestructuur; exportbevordering; samenwerking ondernemers/onderwijs/overheid en kwaliteitsimpuls kernwinkelgebieden. Voor de thema’s gemeentelijke dienstverlening en werklocaties neemt de gemeente zelf de regie.