Bas van der Ven nieuwe directeur-bestuurder Bibliotheken Zuidoost Fryslân

GORREDIJK -  Bas van der Ven start per 1 september 2016 als nieuwe directeur-bestuurder van Bibliotheken Zuidoost Fryslân. Hij volgt de huidige directeur-bestuurder Luit Postma op, die na 12,5 jaar afscheid neemt om van zijn pensioen te gaan genieten.

In de vergadering van de Raad van Toezicht op 9 juni vond de officiële benoeming van Bas van der Ven plaats. Bas van der Ven (1966) heeft na het afronden van de studies economie en rechten verschillende directiefuncties vervuld sinds 1993. Tevens  maakt hij deel uit van een tweetal raden van toezicht, waaronder die van het  Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. Hij ziet in zijn nieuwe functie een enorme en  prachtige uitdaging om de bibliotheek in een sterk veranderend landschap verder vorm te geven. De Raad van Toezicht van de Bibliotheek heeft er vertrouwen in, dat ze met Bas van der Ven een enthousiaste, betrokken en waardige opvolger van Luit Postma heeft gevonden. De Bibliotheken van de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf zijn per 1 januari 2004 gefuseerd tot Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân. De organisatie heeft 8 vestigingen: Appelscha, Beetsterzwaag, Gorredijk, Haulerwijk, Noordwolde, Oosterwolde, Ureterp en Wolvega.