Workshops Friesland College-studenten op basisscholen Opsterland en Stellingwerven

Opsterland-Ooststellingwerf -  Voor het basisonderwijs invulling geven aan het leergebied Wetenschap en Techniek en tegelijkertijd de ict-geletterdheid verhogen.

De lat ligt hoog bij de samenwerking die de stichtingen voor primair openbaar onderwijs Primo-Opsterland en Comperio (actief in beide Stellingwerven) daartoe komend schooljaar aangaan met de opleidingen Pedagogisch werk en Onderwijsassistent van het Friesland College. Uitgangspunt is dat studenten van het Friesland College voor deze leergebieden workshops in programmeren (werktitel ‘Make it move’) verzorgen aan basisschoolleerlingen. Goed beslagen ten ijs Vanwege de moeilijkheidsgraad van de onderwerpen en het toch wel innovatieve karakter van de workshops deden de mbo-studenten er afgelopen schooljaar al flink wat ervaring mee op. Allereerst verdiepten ze zich op hun eigen school in de materie, waarna ze uitgebreid oefenden in het samenstellen van workshops. Vervolgens draaiden ze er mee proef op basisscholen in Langezwaag, Terwispel, De Hoeve en Oosterwolde. Dit gebeurde tot tevredenheid van alle partijen, leidend tot een structureel samenwerkingsverband van het Friesland College met Primo-Opsterland en Comperio: volgend schooljaar verzorgen de studenten Pedagogisch werk en Onderwijsassistenten de workshops op nog meer basisscholen van beide stichtingen. Dit doen ze in groep 1 tot en met 8, waarbij de studenten de zogeheten 21st Century Skills tevens meenemen in het lesprogramma. Living lab Daarnaast start het Friesland College vanaf augustus een ‘living lab’ op eigen locatie. Daar gaan studenten de verschillende onderwerpen van het programmeren voorbereiden en proberen ze deze ook uit. Bovendien is er een keuzedeel voor beide mbo-opleidingen in ontwikkeling waarmee studenten zich adequaat kunnen voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. En-passant zijn de studenten door de samenwerking meer actief in de praktijk, waarmee ze zich later op de arbeidsmarkt kunnen onderscheiden en/op beter voorbereid zijn op een eventuele vervolgopleiding in het hbo.