Recordaantal examenkandidaten op Stellingwerf College

OOSTERWOLDE -  In totaal heeft op het Stellingwerf College dit schooljaar een record aantal leerlingen, namelijk 366, aan het examen deelgenomen.

Daar komen straks nog 2 leerlingen bij, de uitslag kan voor hen pas bepaald worden na het tweede tijdvak. 7 leerlingen uit de voorexamenklassen maakten van de mogelijkheid gebruik om alvast in één of meerdere vakken examen af te leggen. Na het eerste tijdvak zijn overall 308 examenkandidaten geslaagd. De schoolleiding verwacht dat het percentage geslaagden van 84% na de herkansingen nog verder zal oplopen naar 94%. Cum laude  Dit jaar is er voor het eerst een cum laude-regeling voor alle niveaus met daaraan gekoppeld een vermelding op het diploma. De volgende leerlingen hebben dat predikaat verdiend: kader havo vwo Christian van der Kooy, Norah Dijkstra, Bo Krause, Marissa Draaisma, Maryssa Schuurman, Jesse Luchtenveld, Marlijn Verweij, Rixt Zubeldia en Otte Tjepkema. In basis hebben 4 leerlingen het examen afgerond binnen een zogenoemd leerwerktraject, waar gedurende het schooljaar werken en leren op de school en in het bedrijfsleven wordt benut. De mogelijkheid om in één of meer extra vakken examen te doen wordt door de leerlingen in mavo, havo en vwo uitstekend benut. Het stimuleren van extra examenvakken is dit jaar heel succesvol geweest in mavo: van de 81 examenkandidaten hebben 75 leerlingen deze kans aangegrepen.