Buren onder de indruk van NAM-locatie Ureterp

URETERP - De directe buren van de NAM-locatie aan de Lipomwyk in Ureterp kregen maandagavond op de boorlocatie uitleg over de aanwezige apparatuur en de gaswinning en -behandeling in Ureterp.

In meerdere kleine groepen werden geïnteresseerde buren rondgeleid over het terrein, waarbij ze hun vragen aan de NAM kwijt konden. De mensen waren onder de indruk van de techniek waarmee het aardgas wordt behandeld en geschikt wordt gemaakt voor gebruik thuis. Zo wisten de meeste mensen wel dat er een locatie van de NAM was, maar hadden ze geen idee dat de gaswinningsput al in 1965 is geboord. Sinds 1978 wint NAM hier aardgas. Tijdens de rondleiding kwamen onder meer vragen over bodemdaling en aardbevingen. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op aardbevingen in de kleine velden in Fryslân laag is. Twee locaties NAM heeft twee locaties bij Ureterp, naast de locatie aan de Lipomwyk is er ook een aan de Skieppeleane waar alleen gas wordt gewonnen. In Nederland zijn zo’n 175 kleine gasvelden. Hoewel deze velden vaak honderd keer kleiner zijn dan het  Groningenveld, zorgen al die kleine velden voor ongeveer 30 procent van de totale Nederlandse gasproductie. Uit het Ureterper veld is in de afgelopen 40 jaar zo’n 7 miljard kubieke meter aardgas gewonnen. Dat is voldoende om de inwoners van de provincie Fryslân zo’n 15 jaar van energie te voorzien.