Opening speeltoestellen Blauwe Bos

Opsterland-Ooststellingwerf - De nieuwe speeltoestellen zijn in het Blauwe Bos geplaatst. Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, is er vrijdag 1 juli van 13.30 tot 14.30 uur een feestelijke opening.

De opening wordt verricht door burgemeester Harry Oosterman van de gemeente Ooststellingwerf. De burgemeester doet dit in het bijzijn van genodigden en kinderen van de groepen 1 t/m 4 van de basisscholen in Haule, Haulerwijk en Waskemeer. Voor de kinderen is na de openingshandeling een leuke verstopspel bedacht. Tjitske van der Meulen zorgt bij de opening voor een vrolijke noot. Zij doet dit ook altijd bij de intocht van Sinterklaas in Haulerwijk. Subsidie voor Plaatselijke Belangen De speeltoestellen in het Blauwe Bos zijn vernieuwd. De oude toestellen waren niet meer veilig. De Plaatselijke Belangen van Haule, Haulerwijk en Waskemeer hebben subsidie ontvangen van het coöperatiefonds van de Rabobank en het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân om de toestellen te vervangen. De nieuwe toestellen zijn geleverd door Welles hout en er is nieuw valdempzand gestort. In samenwerking met Staatsbosbeheer zijn er informatieborden geplaatst, met daarop informatie over dieren die in het bos voorkomen.