Aftrap zwerfvuilproject Milieudefensie Opsterland op Burgemeester Harmsmaschool

Opsterland-Ooststellingwerf - Vanochtend was de startbijeenkomst van het project Voorlichting preventie zwerfvuil, dat door Milieudefensie Opsterland op de Burgemeester Harmsmaschool uitgevoerd wordt.

  Ammy Langenbach, voorzitter Milieudefensie afdeling Opsterland, gaf een toelichting op het project en wethouder Wietze Kooistra van de gemeente Opsterland gaf het startsein voor de wedstrijd: 'Zo snel mogelijk de container van jouw klas vullen met zwerfvuil'. Ammy Langenbach, Grietje de Jong en Janny van Reenen gaan samen de voorlichtingslessen over zwerfvuil geven op de Burgemeester Harmsmaschool. Noodklok Zes jaar geleden werd Milieudefensie afdeling Opsterland benaderd door de tv-zender SBS6 om mee te werken aan een tv-programma over het zwerfvuilprobleem. Opsterland zou in dat programma genoemd worden als één van de smerigste gemeenten van Nederland, waarbij de afvalhopen bij de waterplas in Terwispel en de carpoolplaats de Kooibosk als voorbeeld gefilmd zouden worden. Milieudefensie heeft toen besloten daar niet aan mee te werken, maar heeft in plaats daarvan in de Woudklank van 15 april 2010 in een persbericht de noodklok geluid over het vele zwerfvuil. Er moest echt iets gebeuren en er gebeurde ook veel. Langzamerhand werd het voorbeeld van de eerste Himmelploeg in Bakkeveen gevolgd door Himmelploegen in Wijnjewoude, Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Jonkerslân en de Opruimploeg van Milieudefensie. Daarnaast zijn er nog naar schatting zo’n twintig mensen, die in hun eentje zwerfvuil opruimen. Totaal zijn er naar schatting zo’n tachtig vrijwilligers, die één of twee keer per week lopend, fietsend of met de boot zwerfvuil opruimen. Dubbele aantal vrijwilligers ,,Maar toch is het niet genoeg", vertelde Ammy Langenbach de leerlingen. ,,Om alles op te ruimen zouden we nog minstens het dubbele aantal vrijwilligers moeten hebben en dat gaat niet lukken. Tot nu toe zijn er in Gorredijk nog maar twee schone straten en in Terwispel drie. In sommige sloten, bijvoorbeeld tussen het voetbalveld en de Nijewei liggen tussen de eenden tientallen plastic flesjes en andere verpakkingen. In Terwispel en Tynje vinden we regelmatig plastic zakjes met hondenpoep in de bomen." ,,Als we niet de naam willen krijgen, dat we in een smerige gemeente wonen, dan zullen jullie ons moeten helpen. Ten eerste door minder plastic te kopen. Gebruik bijvoorbeeld voor je drankjes een Dopperflesje. Het kan gewoon in de afwasmachine en de volgende dag weer gevuld worden", vertelde Ammy. Waterflesjes De gemeente Opsterland heeft voor de leerlingen als prijs voor goedgemaakte opdrachten tijdens de voorlichtingslessen, dertig Dopperflesjes beschikbaar gesteld. Op een vmbo-school in Drachten liep het aantal weggegooide plastic flesjes met de helft terug, toen alle leerlingen een Dopperflesje kregen. Ook door de plaatsing van peukenbakken naast de BHS, bij bushaltes en café-terrassen wordt het opruimen door de vrijwilligers een stuk gemakkelijker. ,,Ze hoeven dan nog maar een keer in de maand een volle bak te legen in plaats van een voor een die peuken op te prikken", legde Ammy de leerlingen uit. ,,We hebben er een proef mee gedaan bij een bushalte en het werkt. Bijna geen enkele peuk meer in de berm." Meer hulp van gemeente Milieudefensie Opsterland vindt dat de gemeente ook wat actiever moet meehelpen. ,,Wij vinden dat de twee oude blikvangers bij de vaart en aan de Gedykster Wei met spoed vervangen moeten worden en dat er aan het begin van de Hegedijk en bij de Warme Hoek een nieuwe blikvanger geplaatst zou moeten worden. Hier vragen wij als Milieudefensie al twee jaar om. Verder moet ik de gemeente adviseren om op de carpoolplaats de Koibosk camera’s te hangen, want deze plek krijgen we nooit schoon en de daders zijn ook geen scholieren maar automobilisten." Niet meer mopperen Ammy beloofde de leerlingen niet meer op ze te mopperen: ,,Jullie gooien ook lang niet allemaal je afval op straat. Uit onderzoek is zelfs gebleken, dat van de twaalf- tot zestienjarigen 40% nooit afval op straat gooit en 10% alleen als er geen afvalbak  binnen 50 meter in de buurt is. Ik zou wel eens willen weten of die 40%, die nooit afval op straat gooit, daar ook voor uit wil komen of dat ze bang zijn, dan niet cool te zijn." Ammy had ook een voorstel: ,,Zou het nou niet fantastisch zijn, dat dit de laatste keer is dat Milieudefensie hier voorlichting geeft over de schadelijkheid van zwerfvuil en dat we daarvoor in de plaats in juni 2017 in Gorredijk een groot feest kunnen geven, omdat onze gemeente zwerfvuilvrij is? En dat jullie als derdejaars daar dan samen met de vrijwilligers en de gemeente voor gezorgd hebben. En dan nodigen we SBS6 uit om te komen filmen!"