Simmerdeis krijgt deze maand laatste restje subsidie over editie 2015

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland maakt deze maand 23.750 euro over aan de organisatie van Simmerdeis, schouwburg de Lawei. Met excuses, want het is nog subsidie over het festival van vorig jaar.

In totaal betaalt de gemeente jaarlijks 95.000 euro subsidie voor de organisatie van Simmerdeis. Daarvan was eerder al 71.250 euro als voorschot betaald. Het definitieve bedrag wordt steeds bepaald nadat de organisatie heeft uitgelegd wat de kosten en baten waren. De Lawei diende in december al een inhoudelijke en financiële verantwoording in, ondersteund door een accountantsverklaring. Die is echter op het gemeentehuis zoekgeraakt. Daarom moest vorige maand opnieuw een verantwoording worden ingeleverd. Het college is vorige week akkoord gegaan met deze verantwoording, zodat de hoogte van de subsidie ongewijzigd kon worden vastgesteld. Bezoekersrecord Simmerdeis draaide vorig jaar met een begroting van 279.000 euro. De Lawei is verantwoordelijk voor de programmering, coördinatie, financiering, voortgang en uitvoering van dit festival. Vorig jaar kwamen er in drie dagen in totaal 32.000 bezoekers naar Simmerdeis, een groei met 8.000 ten opzichte van 2014. Van de bezoekers komt ruim driekwart uit Smallingerland zelf. De uiteindelijke inkomsten waren iets lager dan begroot, namelijk 257.810 euro. Zowel de inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring en fondsen waren lager dan vooraf werd gedacht. Om de rekening kloppend te krijgen is gekort op de programmering en heeft de Lawei zelf het uiteindelijke tekort (1.264 euro) voor haar rekening genomen. De Lawei maakt zich wel zorgen, zo staat te lezen in de verantwoording. Minder aanbod ,,De grootste bezuiniging wordt gevonden door het aanbieden van minder aanbod. Omdat we een ambitieus festival zijn, met een steeds groter groeiende publieksschare, baart ons dit zorgen voor de toekomst. Het is voor ons een voorwaarde om op een hoog niveau aanbod te bieden. Als dit nog meer onder druk komt te staan, bijvoorbeeld door groei, dan zullen we ons moeten beraden en keuzes moeten maken.'' Zie ook: Theater- en muziekwalhalla Simmerdeis Simmerdeis 2015 | Simmerdeis boekt record: 30.000 bezoekers