Toneelschrijver Bouke Oldenhof uit Tijnje schrijft jeugdboek

Opsterland-Ooststellingwerf - In 2012 schrijft Bouke Oldenhof uit Tijnje de tekst voor de jubileumvoorstelling 'Witte en het Wilde paard' van theatergroep Gnaffel uit Zwolle. Die bestaat dan 25 jaar.

Witte is een eigenzinnige jongen met spierwit haar. Zijn vrienden vinden dat hij maar vreemde ideeën heeft en lachen hem uit. ’s Zomers gaat Witte naar zijn opa, die in de duinen woont. Op een dag ontdekt hij een wild paard met manen, net zo wit als zijn eigen haar. Hij kan zijn ogen niet van het paard afhouden en probeert dichterbij te komen. Stapje voor stapje sluit hij vriendschap met het paard, dat zijn gedachten lijkt te begrijpen; eindelijk heeft Witte een echte vriend. Lukt het Witte om zijn vriend uit de handen van de paardendieven te houden? Bouke: ,,Theater Gnaffel makket jeugdfoarstellings mei grutte poppen dy’t sy op magyske wize ta libben bringe. Sy spylje stikken stikken oer bern en folwoeksenen dy’t tsjin de stream ynwolle, dy’t kwetsber en sterk tagelyk binne. Ik hie earder stikken foar Gnaffel skreaun, mar it leuke wie dat spiler Elout Hol mei de rol fan Witte de ‘Gouden Krekel’ wûn foar de beste individuele prestaasje op jeugdteatergebiet.” ,,Doe’t ik dat stik skreau lei de fraach der al fan útjouwerij Azul Kids om it ek te bewurkjen ta in jeugdboek." Azul Kids speurt naar mooie verhalen en toneelvoorstellingen en maakt er kinderboeken van. Zij zorgen er op die wijze voor dat na de reeks voorstellingen de mooie verhalen niet verdwijnen. Het schrijven van een boek is een heel andere manier van werken dan het schrijven van toneel. Bouke schreef het boek vanuit het perspectief van een nieuwsgierige flamingo, die anders dan andere flamingo’s regelmatig de veilige kolonie verlaat om de wereld te ontdekken. Hij ziet vanuit de lucht hoe Witte langzaam maar zeker vriendschap sluit met het wilde paard. De flamingo wil graag deel uitmaken van die vriendschap, maar blijft eigenlijk een buitenstaander. ,,Skriuwe foar bern en oer bern mei as basis bewûndering foar bern, dat is hoe’t ik wurkje. Net fanút it eachpunt fan de bepopkjende folwoeksene dy’t wol wit hoe’t is allegearre sit. Yn guon saken binne bern superieur oan ús, krektlyk as fûgels dat binne. Wy rêde it net op en reizgje sûnder navigaasje en sûnder iten yn twa wiken nei Noard Afrika , in fûgel wol.” Het schrijven van een jeugdboek is Bouke goed bevallen. Al eerder schreef hij met kinderboekenschrijver Dolf Verroen het boek: ‘De verdwijntruc’. Ook dit was een bewerking van een door Oldenhof geschreven jeugdvoorstelling ‘Pake yn de kast’, dat Tryater in 1997 speelde met Romke de Leeuw en jeugdspeler Jan Sjoerd Veenstra in de hoofdrollen. Op de vraag of wij meer (jeugd)boeken van zijn hand kunnen verwachten antwoordt Oldenhof: ,,It hat my goed foldien en je witte nea wat der op jins paad komt.” Voorlopig is hij nog wel even druk maar liefst zeven theaterproducties die allemaal in de loop van de komende twee jaar gespeeld moeten gaan gaan worden. Tekst: Keimpe Vlietstra