Maairobot houdt zijn baan bij ODV in Wijnjewoude

BEETSTERZWAAG - Een maairobot houdt het gras op sportvelden goed kort en is bovendien goedkoper dan normaal onderhoud. Dat heeft een proef bij voetbalvereniging ODV in Wijnjewoude duidelijk gemaakt.

In 2012 heeft de gemeenteraad besloten vanaf 2013 jaarlijks 63.000 euro te bezuinigen op onderhoud van sportvelden. Deze proef hield concreet in dat de gemeente alleen nog op de speelvelden ging maaien. Het overige werk kon door de verenigingen zelf worden uitgevoerd. Het college heeft daarop bij de verenigingen geïnformeerd wat hun bijdrage aan de bezuiniging zou kunnen zijn. ODV Wijnjewoude bracht daarop het onderwerp ‘maairobot’ onder de aandacht. Het college zag als negatief neveneffect het verlies aan inzet van Caparismedewerkers, maar een meerderheid van de raad wilde destijds een proef met de maairobot. De proef in Wijnjewoude heeft twee jaar geduurd, in 2014 en 2015. De maairobot is in augustus 2013 in gebruik genomen door ODV. De gemeente en ODV zijn beide tevreden over de tot dusver behaalde resultaten. Gedurende de pilot kon de maairobot het hele maaiseizoen de hoogte van de grasmat keurig op KNVB-hoogte houden. Ook in natte periodes. De gemeente heeft in 2015 slechts één keer moeten bijspringen met maaien wegens een langdurig defect. Meer wormen Ook lichte speelschade wordt door de maairobot goed weggewerkt en door het minder frequent gebruik van zwaardere onderhoudsmachines is de grasmat meer gesloten en daardoor stabieler geworden. Ook de bodemconditie is verbeterd, wat is te merken aan de wormenactiviteiten. Meer bodemleven betekent een betere en gezondere en een stabielere grasmat. Daarnaast is ook gekeken naar kosten en baten. Bij aankoop van een maairobot voor 15.000 euro komen de gemiddelde lasten uit op ongeveer 3.600 euro per jaar. De traditionele onderhoudskosten (maaien, grasvegen en stortkosten) door de gemeente met inzet van Caparismedewerkers (ca. 100 uur) voor beide velden in Wijnjewoude komen gemiddeld neer op ongeveer 4.900 euro per jaar. Huur als korting De maairobot wordt nu nog gehuurd, maar Opsterland wil de maaier wel kopen. Met de verhuurder is afgesproken dat de gemeente bij aankoop de al betaalde huurbedragen als korting krijgt. Het college is overigens niet van plan uit zichzelf meerdere maairobots aan te schaffen. Het initiatief daarvoor zal volgens het college van een sportvereniging moeten uitgaan. Ook de taakverdeling tussen gemeente en vrijwilligers van de club moet dan worden afgewogen. Als het economisch resultaat voor de gemeente en de betreffende sportvereniging positief uitvalt, wil het college de raad vragen om geld beschikbaar te stellen.