Stapdiploma's feestelijk uitgereikt in Ooststellingwerf

OOSTERWOLDE -  Voor 19 kinderen uit de gemeente Ooststellingwerf was het woensdag groot feest! Na een periode van spelen en leren met de programma’s Instapje, Opstapje of Opstap, mochten ze deze dag het Stapdiploma in ontvangst nemen.

Wethouder Engbert van Esch sprak woorden van lof over de inzet van de ouders en kinderen bij de stapprogramma’s. Hij feliciteerde de kinderen en hun vader of moeder met het behalen van het diploma. De kinderen mochten op het 'opstapje' staan zodat ze goed zichtbaar waren voor het publiek. Onder de aanwezigen in de zaal waren opa’s en oma’s, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kinderen en een aantal raadsleden. De kinderen namen onder luid applaus, samen met hun vader of moeder, hun diploma in ontvangst. Fotoshoot Aan het begin van de middag, voorafgaand aan de diploma-uitreiking, hebben de kinderen en hun ouders meegedaan aan een activiteitencircuit. Het circuit bestond uit diverse activiteiten, waaronder dans waarbij de kinderen zich samen met hun ouders lekker konden uitleven. Ook was er een echte fotograaf die de kinderen samen met vader of moeder op de foto zette tijdens een mini-fotoshoot. Aan het eind van de middag kregen de kinderen een door henzelf versierde fotolijst mee naar huis met daarin een van de prachtige foto van de fotoshoot. Buiten namen de kinderen deel aan een sport- en spelparcours begeleid door een van de buurtsportcoaches. Ze konden verschillende onderdelen kiezen en afronden met het plakken van een sticker op een stickerkaart. De kinderen mochten onder andere samen met hun vader of moeder een parcours afleggen op de skippybal. Dit leverde mooie taferelen op! Voorbereiden Sinds 1996 zijn de Stapprojecten, uitgevoerd door Stichting Scala, een feit in de gemeente Ooststellingwerf. Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar, waarbij ouders hun eigen kind door middel van activiteiten voorbereiden op de basisschool. Als voorloper op Opstapje kunnen kinderen vanaf 1 jaar deelnemen aan Instapje. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van één van de stapmedewerkers die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit werkmateriaal met daarin verhaaltjes, liedjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan. De kinderen zijn gebaat bij de individuele aandacht die ze thuis krijgen tijdens het werken aan Instapje, Opstapje en Opstap. Ze voelen zich zekerder op peuterspeelzaal of school, omdat bepaalde opdrachten thuis al aan bod zijn geweest. De scholen geven aan te merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en dat ze zich langer kunnen concentreren.