Nieuwe speeltoestellen in Blauwe Bos officieel geopend

Opsterland-Ooststellingwerf - De nieuwe speeltoestellen in het Blauwe Bos zijn vanmiddag, vrijdag 1 juli, officieel geopend door burgemeester Harry Oosterman van de gemeente Ooststellingwerf.

De burgemeester deed dit in het bijzijn van genodigden en kinderen van de groepen 1 t/m 4 van de basisscholen in Haule, Haulerwijk en Waskemeer. Voor de kinderen was er na de openingshandeling een leuk verstopspel: zij mochten in het zand op zoek naar pingpongballetjes, er waren er 24 verstopt. Wie er één had gevonden mocht deze omruilen voor een leuke verrassing. Nieuwe toestellen De oude toestellen waren niet meer veilig. De Plaatselijke Belangen van Haule, Haulerwijk en Waskemeer kregen subsidie van het coöperatiefonds van de Rabobank en het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân om de toestellen te vervangen.
De nieuwe toestellen zijn geleverd door Welles hout en er is nieuw valdempzand gestort. In samenwerking met Staatsbosbeheer zijn er informatieborden geplaatst, met daarop informatie over dieren die in het bos voorkomen. Foto's: John Boel / FotoTekst.nl