Extra vergadering raad Ooststellingwerf vanwege situatie Caparis

Opsterland-Ooststellingwerf -  Op verzoek van de fracties GroenLinks, ChristenUnie, D66, StelllingwerfPLUS en PvdA vindt op woensdag 13 juli een extra openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving plaats over Caparis.

Voor de raad van Ooststellingwerf is het zomerreces al begonnen. Gezien de ernstige crisis die op dit moment bij Caparis aan de orde is, willen de genoemde fracties daarom niet wachten tot september om hierover te praten. Daarom willen de fracties een open gesprek in de commissievergadering, waarbij de commissieleden van Ooststellingwerf hun gedachten kunnen uitwisselen over de huidige situatie van Caparis en door de wethouder kunnen worden geïnformeerd. De extra vergadering is  ’s avonds vanaf  19.30 uur, in kamers 11 en 12 van het gemeentehuis in Oosterwolde.