Subsidie voor zonnepaneelvelden in Ooststellingwerf

Opsterland-Ooststellingwerf - Gemeente Ooststellingwerf en GroenLeven-Zonneparken BV hebben subsidie ontvangen voor de aanleg van tijdelijke zonnepaneelvelden.

In totaal gaat het om de opwekking van 26 MegaWatt. Dat is genoeg om 7.500 huishoudens van groene stroom te voorzien. Ooststellingwerf kan hiermee koploper worden als het gaat om duurzame energie in Nederland. In gesprek ,,Er zijn een aantal kansrijke locaties in beeld, maar die totale oppervlakte brengt nog niet de gewenste 26 MegaWatt aan energie op. Ooststellingwerf gaat komende zomer met Groenleven uitzoeken hoe en met welke locaties de volledige 26 Megawatt opgewekt kan worden", aldus wethouder Hans Welle. ,,De gemeente vindt samenwerking een belangrijk instrument voor duurzame ontwikkeling. Het is doorslaggevend dat we de keuze voor zonne-energie samen met inwoners maken. Daarom gaan we na de zomervakantie, in oktober 2016,  in gesprek met verschillende dorpen over de mogelijke locaties en de opbrengstmogelijkheden." SDE Subsidie De subsidie is een landelijk stimuleringsfonds voor het opwekken van duurzame energie (SDE+); een 15 jaar durende toeslag op de kale stoomprijs. Landelijk gezien is in de SDE ronde van 2014 100 MegaWatt aan zonne-energiesubsidie verstrekt. Ooststellingwerf heeft daarvan 26 MegaWatt gekregen. Mocht alles aangelegd worden, dan is Ooststellingwerf de meest energieneutrale gemeente van Nederland en wordt een grote stap gezet richting de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente: energieneutraal zijn in 2030. Met de aanleg van zonnevelden zou een lokaal netwerk van duurzame energie een flinke stap dichterbij komen. Daarnaast past een voortvarende ontwikkeling van zonne-energie in de provinciale doelstelling om in 2020 tot een Friese zonnestroomopbrengst van 500 MegaWatt te komen, zoals verwoord in het Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Ooststellingwerf en de provincie Fryslân zijn in gesprek om de ambities gezamenlijk vorm te geven. Groenleven – Zonneparken BV De gemeente beschikt niet over middelen en de kennis om zelfstandig de beoogde zonnevelden aan te leggen. In Groenleven – Zonneparken BV is een partner uit de regio gevonden waarmee zonnevelden gerealiseerd kunnen worden. Dit bedrijf investeert en exploiteert de zonnepaneelvelden. Voor de aanleg van zonnevelden is ook een planologische procedure nodig.