Rabocheque voor Duurzaam Technisch Centrum in Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf -  Duurzaam Technisch Centrum Gorredijk (stichting DTC Gorredijk) heeft maandag een cheque van 12.500 euro ontvangen vanuit het Stimuleringsfonds van de Rabobank.

Deze bijdrage is voor de oprichting en uitwerking van een Duurzaam Technisch Centrum in Gorredijk. Stichting DTC Gorredijk gaat een Duurzaam Technisch Centrum in Gorredijk oprichten ten behoeve van opleiding, omscholing, bijscholing, demonstratie en informatie op het gebied van duurzame (moderne) techniek. Dit in een samenwerkingsverband tussen Gorredijkster ondernemers, Burgemeester Harmsma School en Gemeente Opsterland. De stichting DTC Gorredijk wil door het innoveren van het beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven opleidingen aanbieden die aansluiten op de vraag en behoefte van het regionale bedrijfsleven. Verlies van werkgelegenheid en wegtrekken van jongeren Door de kwetsbare economische structuur en de gevolgen van de demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing) in Gorredijk dreigt verlies van werkgelegenheid en het wegtrekken van jongeren. Ook zullen de komende jaren veel oudere werknemers met pensioen gaan. Daardoor ontstaat de komende jaren een grote behoefte aan vervangend personeel. Het doel van het DTC is het ontwikkelen van een innovatief programma Onderwijs en Ondernemerschap met een facilitaire organisatie als instrument.  Dit voor het behoud en verbetering van de economische dynamiek in deze regio in het algemeen en de positie van de bedrijven en de kansen voor jonge mensen op werk en wonen in de eigen streek in het bijzonder. Over het Stimuleringsfonds Het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft als doel om de leefbaarheid in de regio te ontwikkelen. Met de gelden uit het fonds worden regionale initiatieven met een duidelijk duurzaam en/of innovatief karakter ondersteund. Dit initiatief van Stichting DTC Gorredijk sluit daar goed op aan. Meer informatie over het Stimuleringsfonds is te vinden op www.rabobank.nl/heerenveen onder ‘Sponsoring en donaties’. Op de foto  Bauke van der Werf van de Stichting DTC Gorredijk, Leo Andringa van de  stichting LECO en Jan de Boer Burgemeester Harmsma School ontvangen de cheque van Jan Feenstra, directeur Bedrijven en Peter Renes, regiomanager Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Foto: Sietse de Boer