Alle leerlingen groep 7 en 8 obs De Jasker halen EHBO-examen

nij beets -  De afgelopen maanden hebben alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van obs De Jasker hard gewerkt voor hun jeugd-EHBO.

Onder begeleiding van Sophie Seldenrijk en Anko Postma hebben de leerlingen wekelijks lessen gevolgd waarbij theorie en praktijk werden afgewisseld. Van rautek tot stabiele zijligging tot hoe te handelen bij een kneuzing, alles is de revue gepasseerd. Afgelopen week hebben alle leerlingen het jeugd EHBO-examen met goed gevolg afgelegd en konden ze na afloop het diploma in ontvangst nemen.