Dak van zwembad De Welle wordt proeftuin voor zonnepanelen

DRACHTEN - De zonnepanelen die deze week op het dak van zwembad De Welle worden geplaatst, verdienen zich zelf in tien jaar terug. De opstelling op het zwembad is het modernste dat op dit moment is te krijgen. Ook als het sneeuwt, wordt er energie opgewekt.

Tekst en foto's Fokke Wester Wethouder Marja Krans en directeur Minne Dolstra van het Sportbedrijf schroefden vanmiddag symbolisch het tweehonderdste paneel vast. In totaal komen er op het dak 860 zonnepanelen en op het voormalige volleybalveldje naast het gebouw nog eens 318. Dankzij de panelen wordt per jaar 60.000 kuub gas bespaard op een totaalverbruik van 420.000 kuub. Daarnaast wordt een derde bespaard op het stroomverbruik van het zwembad, 350.000 kilowatt/uur. Ter vergelijking: daarmee zou je 118 huishoudens van stroom kunnen voorzien. Bovendien bespaart zwembad de Welle circa 235.000 ton CO2 met de panelen. De panelen worden geplaatst door twee bedrijven: Koninklijke Damstra Installatietechniek uit Driezum plaatst de blauwe panelen die alleen stroom opwekken en Triple Solar levert de 256 zwarte panelen die aan de bovenkant zorgen voor elektriciteit en aan de onderkant voor warmte. ,,De bovenkant werkt op licht, dus die gaat 's nachts uit en levert in december heel weinig, maar de onderkant gaat dan wel door. Zelfs als er sneeuw ligt. Die onderkant reageert op omgevingstemperatuur. In buitenlucht zit gewoon energie'', legt Frits Verhoef van Triple Solar uit. Terug verdienen De investering levert inclusief subsidie per jaar een rendement op van tien procent, terwijl de panelen voor minstens vijftien jaar worden gegarandeerd. Na tien jaar is dus de investering terugverdiend en begint de winst. Alleen met de zwarte panelen bespaart De Welle financieel al een halve ton per jaar, rekent Frits Verhoef voor. Het is volgens hem de combinatie die het in dit geval interessant maakt. ,,Die zwarte panelen alleen zou niet logisch zijn, want in de zomer heb je minder warmte nodig, dus dan zouden die panelen een half jaar niks doen.'' Het dak van de Welle is voor zijn bedrijf een proeftuin, omdat de techniek op deze schaal nog niet eerder is toegepast. ,,We hebben er nu vijf zwembaden mee gedaan, veel kleinere particuliere zwembaden, maar zo groot als dit nog nergens. Het is ook een beetje een etalage voor ons.'' Dit systeem is volgens Verhoef de oplossing voor energieproblemen waarbij het gaat om warmte. ,,Windmolens, zonnepanelen, biogas, dat is allemaal op elektriciteit gericht. Maar de verwarming van onze huizen wordt allemaal gedaan met gas. Daar hadden we altijd volop van, maar het besef komt heel langzaam dat ook dat op kan raken. Over tien jaar is het er niet meer in Nederland. In 2014 kwam er nog 40 miljard kuub gas uit Slochteren, in 2017 mag er nog maar 24 miljard kuub gewonnen worden. Dus uiteindelijk is dit wel waar we naar toegaan.'' Thús ek Triple Solar plaatst de eigen panelen en legt de bekabeling aan, waarna monteurs van Damstra alles aansluiten en de technische ruimte inrichten. ,,Dat binne dy blauwe hokjes'', wijst Pieter Harm Sipma, projectleider Duurzame Energie bij Damstra. ,,Dêr komme aanst fyftjin omfoarmers yn.'' Sipma kan straks op zijn mobiel de panelen stuk voor stuk in de gaten houden. ,,As der ien stikken giet of der is in stoaring, dan krij ik fuort in melding. Dizze panelen binne net yn seary skeakele, mar parallel, dus as de iene yn it skaad leit, hat de oare der gjin lêst fan. Ik kin aanst sels per paneel de opbringst besjen. Ek as in paneel ynienen minder begjint op te leverjen, dan wurdt dat sichtber makke. Hjir steane noch wol wat beammen omhinne, dus it kin wêze dat der op in stuit in protte troep op de panelen komt. Dan moat der ien hinne om it skjin te meitsjen. Om it oardel jier moatte de panelen dochs al allegear skjin makke wurde. Dat wurdt dien mei spesjaal wetter. Dit binne bêste panelen, it bêste wat op it stuit te krijen is. Ik ha se thús sels ek op it dak.''