Zorgboerderij De Stobbepoele breidt uit met woningen

Opsterland-Ooststellingwerf - In zorgboerderij De Stobbepoele aan de Haerweg 3 in Elsloo komen negen zorgwoningen.

Naast logeren en dagbesteding waarbij personen begeleidende zorg krijgen, kan men straks ook beschermd (zelfstandig) wonen in De Stobbepoele. De provincie Fryslân stelt voor de verbouwing een lening van € 148.750 beschikbaar. De verbouwing is in de loop van 2017 klaar. De Stobbepoele is het derde project binnen de subsidieregeling Financieringsregeling sociale huur. Eerder ontvingen de projecten Noordvliet 375 van Hegie wonen B.V. en Dekemahiem Jirnsum van de vereniging Doarpscoöperatie een bijdrage van de provincie Fryslân. Financieringsregeling sociale huur Dit project valt onder de financieringsregeling sociale huur met minder dan 10 wooneenheden. Doel van de regeling is om woningbouwprojecten in de sociale huursector te stimuleren. Die als gevolg van de moeizame toegang tot de kapitaalmarkt niet van de grond komen doordat het laatste deel van de financiering ontbreekt. Wurkje mei Fryslân De Financieringsregeling is onderdeel van Wurkje mei Fryslân, hét economische pakket van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Kijk voor meer informatie op de website: www.fryslan.frl/wurkje.