Basisschool De Librije gaat vernieuwbouwen

GORREDIJK - Goed nieuws voor de christelijke basisschool De Librije: de gemeenteraad van Opsterland heeft het Integraal Huisvestingsplan (IHP) goedgekeurd. Hiermee investeert de gemeente nadrukkelijk in de onderwijshuisvesting van onder andere De Librije.

Directeur Tseard Kuperus: ,,Dit betekent dat we zo snel mogelijk na de zomervakantie kunnen starten met de voorbereidingen van de vernieuwbouw. We zijn erg blij met deze investering in onze school.'' Wat voor de school belangrijk is, is het verbeteren van de kwaliteit van het onderkomen van de leerlingen. Op dit moment kampt De Librije met ruimtegebrek, er zijn simpelweg te weinig lokalen. De wens van de school is om te kunnen blijven werken met middelgrote groepen van 20 tot 25 leerlingen. Daardoor krijgen de kinderen de aandacht en de ruimte die ze verdienen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ook wordt op dit moment gekeken naar het aanbieden van bredere faciliteiten, zoals bijvoorbeeld de inhuizing van dagopvang en naschoolse opvang. Visie Binnen de visie van De Librije is de huisvesting faciliterend aan de ontwikkeling van de leerling. De huisvesting moet de huidige en toekomstige onderwijsmethoden en bredere faciliteiten voor de leerling ondersteunen. Met een breder vraaggestuurd aanbod van onderwijs (inclusief VSO, TSO, BSO en peuterspeelzaal) versterkte de Librije haar positie in Gorredijk. Uiteraard is daarbij voldoende ruimte voor sport, spel, muziek en cultuur.