WoonFriesland wil 15.000 woningen voorzien van zonnepanelen

GROU - WoonFriesland heeft de ambitie om 15.000 woningen te voorzien van zonnepanelen. Zij is hiervoor een samenwerking aangegaan met Wocozon (een landelijke stichting zonder winstoogmerk). De zonnepanelen kunnen een gemiddeld gezin van een huurwoning een besparing van 100 euro per jaar opleveren zonder dat zijzelf hoeven te investeren. Tevens draagt het bij aan de verduurzaming en energieagenda van de provincie Fryslân en de gemeentes.

Het initiatief is besproken met provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en Huurdervereniging de Bewonersraad Friesland, zij hebben positief gereageerd. De komende maanden worden de plannen verder concreet uitgewerkt. Vanaf dit najaar worden de huurders gefaseerd benaderd. Er zal in Leeuwarden worden gestart en later volgen de andere gemeentes. Het plaatsen van zonnepanelen past goed bij de koers van WoonFriesland om de kwaliteit, het wooncomfort en de duurzaamheid van woningen te verbeteren tegen betaalbare huurprijzen. Aantrekkelijk voor huurders Op dit moment heeft meer dan de helft van de woningen van WoonFriesland al een groen label, namelijk A, B of C. Slechts minder dan 10% heeft nog een label F of G. Met dit initiatief kunnen de deelnemende woningen minimaal 1 labelsprong maken. Het voorstel zal voor veel huurders financieel interessant zijn. Voor de woningen die zonnepanelen krijgen geldt dat huurders niet hoeven te betalen voor de zonnepanelen, maar voor de opgewekte stroom van hun eigen dak tegen een lager tarief. Hierdoor ontstaat een financieel voordeel van rond de 100 euro per jaar. Huurders van WoonFriesland worden vanaf dit najaar gefaseerd benaderd om op vrijwillige basis mee te doen en te profiteren van de goedkope zonnestroom. Start in Leeuwarden De ambitie om 15.000 woningen te voorzien van zonnepanelen past bij de eerder gemaakte  prestatieafspraken door WoonFriesland met de gemeente Leeuwarden om 1000 woningen van zonnepanelen te voorzien. Daarom wordt er dit najaar als eerste in Leeuwarden gestart.