Subsidie voor cultureel jaar Oldeberkoop

Opsterland-Ooststellingwerf - Een jaar van cultuur en verhaal. Dat wordt 2017 voor Oldeberkoop.

Toneelvereniging ‘Rederijkerskamer De Hoek van Zevenwouden’ werpt zich op als trekker en coördinator van een jaar vol culturele en cultuurhistorische gebeurtenissen, dat afgesloten wordt met een groots openluchttheater. Voor dit project ontvangt de vereniging € 7.000,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering bedraagt ruim € 20.400,-. ‘Berkoop vol vuur’ Het jaar start met de opvoering van het toneelstuk ‘Twa’ door De Hoek. Een receptie, ledenavond en de opvoering van twee eenakters is de aanloop naar het openluchttheater ‘Berkoop vol Vuur’. De voorstelling die opgevoerd wordt in het beschermd dorpsgezicht in het centrum van Oldeberkoop behandelt de geschiedenis van het dorp vanaf 1867. 2017 is een bijzonder jaar voor het gebied. 500 jaar geleden – in 1517 – werd Stellingwerf gesplitst in Oost- en Weststellingerf. Ook bestaat toneelvereniging De Hoek in 2017 zelf 150 jaar. Zij zien 2017 als een testcase op weg naar 2018 waarin Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is. De reeks culturele activiteiten kan plaatsvinden doordat inwoners, zowel jong en oud, en ondernemers uit het dorp en de wijde omgeving samenwerken. Dit verstevigt de saamhorigheid en onderlinge verbindingen in het dorp. Iepen Mienskipsfûns weer open Het project in Olderberkoop is een mooi voorbeeld van een initiatief fan ûnderen op dat de lokale leefbaarheid versterkt. Vanaf 12 september tot en met 7 oktober kunnen inwoners met een goed projectidee voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze regeling helpt provincie Fryslân de initiatieven uit te voeren. In de tweede subsidieronde van 2016 ontvingen 17 projecten in Zuidoost Fryslân een positief advies over hun subsidieaanvraag. De totale investering in de leefbaarheid bedraagt ruim € 730.000,-. In de laatste subsidieronde van dit jaar is nogmaals € 1,2 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten in heel Fryslân. Kijk voor meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.