Derde en laatste Spokeplasdienst van het seizoen

Opsterland-Ooststellingwerf - Zondag 14 augustus wordt om 19.00 uur de laatste Spokeplasdienst gehouden van dit seizoen.

De plaats is nabij de Spokeplas aan de Elsweg in Noordwolde, terrein Staatsbosbeheer. In deze dienst is de voorganger dhr. Van Dijke uit Buitenpost. Van Dijke is in dienst bij de stichting Mensenkinderen. Deze stichting werkt in Oost-Europa met kleinschalige projecten om de arme bevolking te helpen. Er wordt met daad en het Woord geholpen. Deze avond zal van Dijke ook over dat Woord spreken. De muzikale omlijsting wordt verzorgt door het jongerenkoor en -band Kadosh uit Oldebroek. Neemt u zelf een stoeltje mee? Bij slecht weer wordt uitgeweken naar het kerkgebouw aan de Dwarsvaartweg. Na afloop is er koffie en tijd voor ontmoeting.