Cursus roofvogels en uilen in Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf - Natuurvereniging Geaflecht organiseert een cursus over roofvogels en uilen in Gorredijk, die wordt gegeven door Lidya Barkema.

Tijdens deze cursus worden alle in Nederland voorkomende roofvogels en uilen behandeld. Deelnemers krijgen een goed beeld hoe ze leven en aan de hand van opgezette vogels kunnen de deelnemers ze leren herkennen. Elke roofvogel heeft zijn eigen gebied en jaagt op speciale soorten. Zo zul je een torenvalk niet gauw in het bos aantreffen, maar eerder jagend boven grasvelden of bermen. De roofvogel heeft een bijzondere plek in de natuur, hij staat bovenaan in de voedselketen. Aan deze en andere aspecten wordt aandacht besteed. De cursus bestaat uit twee theorieavonden op donderdag 8 en woensdag 14 september om 20.00 uur in De Skâns in Gorredijk en de excursie is op zondag 25 september, waarschijnlijk in Gaasterland, bij slecht weer wordt uitgeweken naar zondag 2 oktober. Aanmelden Belangstellenden dienen zich voor 7 september aan te melden bij Rinse van der Berg, tel. 0513-464630 (bij afwezigheid graag boodschap inspreken) of e-mail: r.b.vd.berg@ziggo.nl, met vermelding van naam, e-mailadres (indien van toepassing) en telefoonnummer.