Presentatie Stellingwerver Sprokies van Grimm

Opsterland-Ooststellingwerf - Vrijdag 2 september om 14.00 uur vindt de presentatie plaats van Sprokies van Grimm in ’t Stellingwarfs, in de Meester K.J. Dijkstraschool aan Hoofdweg 31 in Elsloo.

Sprokies van Grimm is een Stellingwerver verzameling van de wereldberoemde sprookjes van de gebroeders Grimm. Het gaat om een nieuw deel in een lopende serie van Grimmsprookjes in kleine talen. Eerder verschenen al een Friese (2012), een Bildtse (2015) eneen Groninger vertaling (maart 2016). Het boek zal al verkrijgbaar zijn tijdens de Stellingwerver ‘sutelaktie’, die dit jaar loopt van 29 augustus tot en met 14 september. De Stellingwerver vertaling is vervaardigd door Sietske Bloemhoff en Henk Bloemhoff. De uitgave is een samenwerking van Taalburo Popkema en de Stellingwarver Schrieversronte. Het boek bevat 23 sprookjes, met evenveel kleurrijke illustraties van Peter Boersma en Hilda Groenesteyn. Het is voor het eerst dat er zo’n omvangrijke verzameling Grimmsprookjes in het Stellingwerfs verschijnt. Het boek is bedoeld voor iedereen, maar leent zich vooral ook erg goed om jonge kinderen mee voor te lezen in de eigen taal. De presentatie vindt vanaf 14.00 uur plaats bij de Meester K.J. Dijkstraschool in Elsloo en is vrij toegankelijk voor iedereen. Speciaal voor de kinderen worden enkele sprookjes voorgelezen. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van de Provincie Fryslân, de Douwe Kalma-Stifting en de Stichting Stellingwarver Schrieversronte.