OSO gaat voortvarend van start

Opsterland-Ooststellingwerf - Een half jaar na de oprichting kan het bestuur van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO) terugkijken op een prima start. De nieuwe club telt inmiddels ruim 120 leden.

,,Een mooi begin", zegt voorzitter René Schulkes, ,,maar hoe meer leden, hoe groter de vuist die we kunnen maken." Perikelen rondom de ANBO waren de aanleiding om begin dit jaar de OSO op te richten.De vereniging komt op voor de belangen van senioren uit Ooststellingwerf en organiseert daarnaast leuke activiteiten voor deze doelgroep. Zowel van de gemeente als van een aantal andere instellingen ontving de OSO een startsubsidie. Naast de vorming van een definitief bestuur zijn er in verschillende dorpen activiteitencommissies opgericht. De eerste bijeenkomsten, waaronder een lezing over erfrecht door notaris Geke Smeenk, waren met een hoge opkomst van zo’n 75 aanwezigen een groot succes. ,,Er ligt nu een goede basis om mee verder te gaan", aldus Janny Punter-de Vries, secretaris van de OSO. Lezing in De Miente Voor de komende maanden ligt er een uitgebreid activiteitenprogramma op tafel. Er wordt gestart op 9 september om 14.00 uur met een lezing in De Miente door wethouder Engbert van Esch. Hij geeft uitleg over de Participatiewet. Wat merken senioren van het gemeentelijk beleid met betrekking tot zorg, welzijn en wonen? Schulkes: ,,Als OSO proberen we het gemeentelijk beleid op deze drie gebieden te beïnvloeden. Hoe groter de vereniging wordt, hoe beter wij de belangen van senioren in Ooststellingwerf kunnen behartigen bij de gemeente, organisaties en instellingen." Programma Ook op sociaal- en cultureel gebied staan er diverse activiteiten op het programma. In samenwerking met Stichting Kunstwerf zijn o.a. lezingen en een bustocht naar het Drents Museum georganiseerd. Het complete programma van dit jaar is te vinden op de website www.os-ooststellingwerf.nl. Naast belangenbehartiging en het aanbieden van activiteiten, biedt het lidmaatschap van jaarlijks € 20,- nog meer voordelen. Zo heeft het OSO-bestuur een Collectieve Overeenkomst Zorgverzekering afgesloten met Zorgverzekeraar De Friesland. Alle OSO-leden kunnen gebruik maken van de daarbij behorende collectiviteitskortingen. Tevens biedt de OSO belastinghulp aan. ,,Iedereen die zich senior voelt, kan zich als lid aanmelden bij de OSO", zegt de secretaris enthousiast. Opgeven kan via het aanmeldformulier op de website. Op de foto Het definitief gekozen bestuur van de OSO (v.l.n.r.): Cobie van Zoelen (penningmeester), Emma Wiersma (lid), Dan Brand (lid), Janny Punter-de Vries en René Schulkes.