Gemeente Ooststellingwerf wil wel Natuurbegraafplaats in Appelschaster bos

APPELSCHA - Appelscha kan een natuurbegraafplaats krijgen. De gemeente Ooststellingwerf wil meewerken, als de Stichting Begraafplaatsen aan alle eisen kan voldoen.

Tekst en foto Fokke Wester Het college van burgemeester en wethouders antwoordt daarmee op de vraag die de Stichting Begraafplaatsen Appelscha vorig jaar november al bij de gemeente had neergelegd, om de bestaande begraafplaats aan Terwisscha te mogen uitbreiden met een natuurbegraafplaats. Bij de herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied in maart van dit jaar vergat de gemeente om het verzoek mee te nemen, waarna het Stichtingsbestuur er in juli opnieuw naar informeerde. In principe Dat burgemeester en wethouders nu in principe medewerking toezeggen betekent echter nog niet dat er ook echt een nieuwe natuurbegraafplaats komt, zegt secretaris Bert Rijswijk van de Stichting. ,,Zover zijn we nog lang niet. Dit is nog maar het begin van een mogelijke ontwikkeling. Er is ook nog niet een concreet verzoek bij ons binnengekomen.'' In het Stichtingsbestuur kwam vorig jaar de vraag op wat de mogelijkheden zijn van natuurbegraven, onmiskenbaar een groeiende trend in de Nederlandse funeraire cultuur. ,,Dan is de eerste vraag natuurlijk of het wel mag, daarom is het verzoek bij de gemeente neergelegd. Het antwoord van het college maakt de kwestie er voor ons echter niet eenvoudiger op'', zegt Rijswijk. Bodemonderzoek Zo wil Ooststellingwerf de zekerheid dat een natuurbegraafplaats niet ten koste gaat van de aanwezige flora en fauna. Ecologisch onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Daarnaast is het verzoek voorgelegd aan het Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg. Die adviseert om een archeologisch bodemonderzoek te laten uitvoeren, in verband met mogelijke archeologische waarden op het terrein. Verder zal er ook afstemming moeten zijn met de nabijgelegen drinkwatervoorziening van Vitens, omdat het gaat om een waterwingebied. ,,Daar zijn we niet zo blij mee, want het levert natuurlijk flink wat kosten op om die rapporten op tafel te kunnen leggen. Wij hebben bovendien geen idee bij wie we daarvoor moeten aankloppen.'' De benodigde grond is al eigendom van de Stichting. Het gaat om een stuk bos naast de bestaande begraafplaats. Dat is echter niet zomaar geschikt, er zal nog flink wat werk verzet moeten worden om het toegankelijk en geschikt te maken, zegt Rijswijk. Wel is er al een parkeerterrein met voldoende ruimte. De bedoelde uitbreiding biedt ruimte voor een kleinschalige natuurbegraafplaats van circa 25 bij 50 meter (ongeveer 1250 vierkante meter). Op een natuurbegraafplaats, waarvan in Nederland nog maar enkele zijn, kunnen mensen alleen op natuurlijk wijze begraven worden. In Nieuwehorne is dit jaar de eerste Friese natuurbegraafplaats in gebruik genomen. In de natuur Een laatste rustplaats midden in de natuur, is een wens die veel mensen koesteren. Zij kiezen voor een plek onder een boom, aan de bosrand of in het open heideveld. Daarbij hebben ze geen zorgen over onderhoud, want er mogen geen stenen zerken worden geplaatst en de graven worden op den duur opgenomen in de natuur. Natuurbegraven biedt verder de zekerheid van eeuwigdurend grafrecht. Het Stellingwerfse college ziet wel kansen. Het is een trend dat mensen steeds vaker op een natuurlijke manier willen worden begraven, stellen B&W vast. ,,Medewerking aan dit verzoek biedt de mogelijkheid om aan die vraag tegemoet te komen voor mensen die graag op natuurlijke wijze in de omgeving van Appelscha begraven willen worden. Binnen onze gemeente zijn daar op dit moment nog geen mogelijkheden voor.'' De Stichting Begraafplaatsen Appelscha is er echter nog niet aan toe. De Stichting beheert verder de begraafplaatsen aan de Oosterse Es in Appelscha en de Klokhuisdijk in Langedijke. Ook beheert ze het kerkhof bij de Trefkerk aan de Wester Es, waar niet meer wordt begraven. Afweging Het stichtingsbestuur gaat het onderwerp binnenkort bespreken. ,,Pas als we weten wat een natuurbegraafplaats gaat kosten, kunnen we een afweging maken. De vraag is of de investering opweegt tegen de misschien drie begrafenissen per jaar. Dat zou overigens al flink wat zijn voor ons. Als we nu in totaal dertig halen in een jaar zijn we al heel blij, want dan zijn we uit de kosten. Maar vaak halen we dat aantal niet. Begraven raakt uit, steeds meer mensen kiezen voor cremeren.'' Er is nog geen vraag geweest naar natuurbegraven, maar aanbod schept wel behoefte, erkent Rijswijk. ,,Misschien zou een natuurbegraafplaats ook mensen van buiten trekken, maar dat is speculatie, dat weten we gewoon nog niet. We zullen als Stichting eerst alle voors en tegens op een rijtje moeten zetten. Stel dat Vitens weigert, al zal dat wel niet, want er wordt nu ook al begraven. Maar ze kunnen nee zeggen. Of stel dat ze bij dat archeologisch onderzoek wat vinden, dan maken we kosten voor niks. Heel duidelijk: als nu de vraag komt, dan kan het gewoon niet. Misschien dat de zaken er over vijf jaar anders voorstaan, maar dat weten we nu nog niet.''