Oproep Milieudefensie aan scholieren: hou Gorredijk schoon!

GORREDIJK - Milieudefensie doet een dringende oproep aan scholieren: Hou Opsterland schoon.

De afdeling Opsterland van Milieudefensie voert in de gemeente een project zwerfvuilpreventie uit. Vrijwilligers ruimen per boot, per milieu-scooter (beide elektrisch op zonne-energie) en vooral lopend kilo’s afval, van de fietspaden, uit de bermen en plantsoenen, uit het water en van de wegen. In de schoolvakantie (16 juli tot en met 28 augustus) woog het opgeruimde afval in Gorredijk en omgeving ruim 300 kg; dat betekent 150 grote vuilniszakken. Zwerfvuilvrij Deze zomer hebben de vrijwilligers prioriteit gegeven aan Gorredijk en met resultaat. Op de laatste (mooie)zomerse zaterdag zijn alle toegangswegen naar de scholen in Gorredijk zwerfvuilvrij! Dat wil zeggen dat er per 500 meter niet meer dan vijf stuks zwerfvuil ligt, inclusief peuken. De boot is terug bij de Hoofdbrug na het opruimen van het traject tussen Klein Groningen en Gorredijk. Zij vaart hierna wekelijks op donderdagmorgen nog door tot de gemeentegrens Nij Beets. Maar hoe houden we het zo mooi schoon als de kinderen weer naar school gaan? De vrijwilligers van Milieudefensie gaan in september aan alle scholen het verzoek doen om in ieder geval 1 x per maand de directe omgeving van hun school zwerfvuilvrij te maken. Daarnaast is aan de gemeente gevraagd aan het begin van de Hegedyk (tegenover kerkhof) een blikvanger te plaatsen. Nu gooien de fietsers alle afval in de betonnen snelheidsremmers, maar die gaan binnenkort verdwijnen. Milieuscooter Milieudefensie hoopt dat alle 80 vrijwilligers zwerfvuil op blijven ruimen. Het project wordt door de landelijke Vereniging van Milieudefensie erg gewaardeerd en daarom hebben zij ter vervanging van de ‘enigszins versleten’ milieuscooter een nieuwe elektrische scooter ter beschikking gesteld. Wie graag mee wil doen en als vrijwilliger per week twee uur wil helpen om de gemeente zwerfvuilvrij te maken en houden, kan zich aanmelden als vrijwillige opruimer bij de voorzitter van Milieudefensie afdeling Opsterland, Ammy Langenbach (telefoon 0513-436669 of opsterland@milieudefensie.nl). Milieudefensie Opsterland geeft de voorkeur aan vrouwen en aan bewoners van Tynje, Luxwoude en Nij Beets, omdat daar geen Himmelploegen zijn. Jongeren die op de scooter willen opruimen moeten minimaal 16 jaar zijn en in het bezit van een brommerrijbewijs.