Flaeijelvrijwilligers laten oude tijden herleven bij twaalf verzorgingshuizen

Opsterland-Ooststellingwerf - In het kader van het veertigjarig bestaan van het Flaeijelfeest bedacht de organisatie als startsein van de kaartverkoop iets nieuws: 'Flaeijelfeest komt naar u toe deze zomer!'

In plaats van één verzorgingshuis werden het maar liefst twaalf locaties die op zaterdag 27 augustus werden bezocht. De bewoners genoten zichtbaar van muziek, gebakjes, gesprekken, modeshow en bruine bonen met spek! ,,Komme jimme gau wer?”, was een veelgehoorde reactie. Van idee tot uitvoering Dat de Flaeijelvrijwilligers betrokken zijn wist de organisatie al, maar dat honderd vrijwilligers zich op hun vrije zaterdagmorgen wilden inzetten om verzorgingstehuizen te bezoeken overtrof alles. Hierdoor konden maar liefst twaalf locaties in de gemeente Heerenveen, Oldeberkoop, Nieuwehorne, Jubbega en Beetsterzwaag worden bezocht. De bewoners die in 1920 (of later) leefden, kunnen niet altijd meer het Flaeijelfeest in Nieuwehorne bezoeken, daarom kwam het feest naar hen toe. In het ene tehuis werden bewoners in huiskamerkring bezocht en vonden er hele mooie gesprekken plaats. Bij andere verzorgingscentra werd een modeshow gehouden of werden er bekende liedjes van vroeger gezongen. In Gorredijk konden bewoners spontaan een ritje maken in de Flaeijeltram en tevens zijn er veel Oud-Hollandse spelletjes gedaan. De meeste verzorgingshuizen hadden als afsluiting van deze enerverende ochtend een maaltijd ‘bruine bonen met spek’ op het menu. Voor herhaling vatbaar, was de unanieme reactie van alle deelnemende verzorgingshuizen: ,,Wat wie dit moai… Wannear komme jimme wer lâns?” De kaartverkoop is met deze activiteit ook officieel gestart voor het Flaeijelfeest op 24 september. Klik hier om kaarten te kopen in de voorverkoop.