Ooststellingwerf investeert in Biobased Economy

Opsterland-Ooststellingwerf - Een duurzame economie in Ooststellingwerf. Dat is de koers van het college van Burgemeester en wethouders in de gemeente Ooststellingwerf.

Om dit te bereiken heeft het college vanochtend het uitvoeringsprogramma Biobased Economy Ooststellingwerf vastgesteld. Ooststellingwerf investeert de komende vier jaar zes ton in het programma. De gemeente kan de stap naar een duurzame economie niet alleen uitvoeren. Ruim veertig bedrijven uit Ooststellingwerf, brancheverenigingen en kennisinstellingen hebben zich gecommitteerd aan de visie en de plannen. Het programmaplan bestaat uit 50 innovatieve projecten tussen onderwijs en bedrijfsleven. Op 27 september besluit de gemeenteraad over het uitvoeringsprogramma. Voor burgemeester Harry Oosterman is de vaststelling van het uitvoeringsprogramma een grote stap naar een economie van de toekomst. ,,Door het creëren van economische dynamiek willen we duurzame innovaties binnen het bedrijfsleven laten ontstaan en daarmee proberen we de lokale economie structureel te versterken. Ik merk dat de tijd echt rijp is voor deze stap. Het enthousiasme waarmee projecten worden geïnitieerd,  verbindingen ontstaan en concrete stappen worden gezet is buitengewoon." Drie sectoren: vijftig projecten Het uitvoeringsprogramma richt zich op drie sectoren: Agro & Food, Bouw & Materiaaltoepassingen en Recreatie & Toerisme. In het plan zijn 50 concrete plannen en acties uitgewerkt voor een periode van vier jaar. De realisatie van een voedselbos, het instellen van een kenniscentrum bodem, een biobased vakantieaccommodatie en het opzetten van educatieroutes zijn hier voorbeelden van.  | De rol van de gemeente varieert per project maar is vooral faciliterend en varieert van het leggen van verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven, fondsenwerving en subsidieverwerving. Biobased Economy is sterk in ontwikkeling De laatste vijf jaar is er in Nederland volop aandacht voor de biobased economy. In deze economie wordt niet langer gebruik gemaakt van fossiele en niet hernieuwbare grondstoffen, maar worden productieprocessen gericht op hernieuwbare grondstoffen, biomassa, voor de productie van niet-voedsel toepassingen. Deze filosofie sluit aan bij de koers die de gemeente heeft ingezet om te komen tot een duurzame economie binnen de gemeentegrenzen. Dit leidde tot gemeentelijke visie Biobased Economy.  Begin dit jaar stelde de gemeenteraad deze visie vast.