Timpaan Welzijn zoekt vrijwilligers voor ondersteuning mantelzorgers

Opsterland-Ooststellingwerf - Timpaan Welzijn wil in Opsterland met het project Samenzorg vrijwilligers werven die bereid zijn om mantelzorgers te ondersteunen.  Zodat die hun liefdevolle en zware taak vol kunnen houden.

Het mantelzorgsteunpunt van Timpaan Welzijn kreeg steeds meer signalen van mantelzorgers dat zij graag ondersteuning aan huis zouden willen. Bijvoorbeeld een mevrouw die al jaren voor haar man zorgt en die zo graag eens per week een wandeling met een vriendin zou maken. De vragen concentreerden zich op drie vlakken. Ten eerste af en toe wat hulp bij de verzorging zodat de mantelzorger even vrijaf kan nemen. Daarnaast heeft de mantelzorger ook behoefte om zijn of haar verhaal te kunnen doen. Even wat aandacht voor de mantelzorger in plaats van voor de zieke. En tot slot hulp bij klusjes in en om het huis. Het idee van Samenzorg is om een stevige vrijwilligerspool op te zetten met zorgvrijwilligers, aandachtscoaches en doevrijwilligers. Zowel bij de vrijwilligers als bij de mantelzorgers bestaan verschillende wensen. De een wil graag een vast contact, de ander vindt het leuk om telkens iemand anders te zien of te helpen. Ook in het type ondersteuning dat een vrijwilliger wil of kan bieden zit verschil. Van een zorgvrijwilliger worden andere dingen gevergd dan van een doevrijwilliger. Dat zal ook tot uiting komen in de scholing voor vrijwilligers. Nadat de vrijwilligers geschoold zijn, zullen ze gericht gekoppeld worden aan mantelzorgers. De vrijwilligers worden begeleid door Timpaan Welzijn. Heeft u belangstelling om als vrijwilliger mee te helpen mantelzorgers te ondersteunen? Meld u dan aan bij Timpaan Welzijn; t.kraai@timpaanwelzijn.nl/y.suiveer@timpaanwelzijn.nl of 06-51203428/06-25000644.. Het project Samenzorg wordt gefinancierd door het Oranjefonds, het VSBfonds, de gemeente Opsterland en Univé.