Gymnastiekvereniging K&V Nij Beets voert actie voor meer vrijwilligers

nij beets - Gymnastiekvereniging K&V Nij Beets vindt het hebben van betrokken leden van groot belang en voert actie voor meer vrijwilligers.

De insteek van de vereniging is dat ieder lid iets bijdraagt en daarnaast dat de talenten van vrijwilligers zo goed mogelijk worden benut. Met ondersteuning van de vrijwilligerscommissie probeert K&V te zorgen voor een zo optimaal mogelijke bezetting van de verschillende functies binnen de vereniging. Het is daarbij belangrijk dat taken over zoveel mogelijk vrijwilligers worden verdeeld. Vele handen maken immers licht werk. Met behulp van de aanpak ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ van Sport Fryslân hoopt K&V binnenkort nieuwe handen te vinden. Secretaris Lybrich Kramer geeft aan: ,,K&V is al 30 jaar een begrip in Nij Beets. We zijn een vereniging met ambitie. We onderzoeken op dit moment bijvoorbeeld of de Vierdaagse van Nij Beets toch kan blijven, onder onze vlag, met behulp van vrijwilligers die de jeugd graag zien wandelen. We hebben geïnventariseerd voor welke taken binnen de vereniging meer handen gewenst zijn. De taken die binnen de vereniging verricht worden zijn erg divers. Daardoor is er voor ieder lid dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens. We kijken daarbij in eerste instantie naar de talenten en interesses van geïnteresseerden, en zoeken daar een passende taak bij. Zo is het voor de nieuwe vrijwilligers leuk om met de taak aan de slag te gaan.” Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd cursusleider Anne Prins: ,,Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport. De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat ook deze vereniging er helemaal voor gaat om het fundament van hun vereniging te verstevigen." ,,Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je verenging hoort er bij", zo stelt Lybrich Kramer. ,,Onze vraag zal niet zijn wie er wat wil doen, maar wat men wil doen. Voor iedereen is wel iets passends te bedenken.” Tussen 19 en 30 september zullen zoveel mogelijk leden persoonlijk benaderd worden om meer voor de vereniging te gaan betekenen. Ook niet-leden die een band hebben met K&V of Nij Beets mogen zich natuurlijk aanmelden.