Actie voor behoud kerkje 1621 in Hoornsterzwaag

Opsterland-Ooststellingwerf -  Op maandag 5 september wordt gestart met de renovatie van het kerkje 1621 in Hoornsterzwaag.

De renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door Firma Blaauw Jubbega en zullen rond eind oktober afgerond worden. De renovatiewerkzaamheden bestaan onder andere uit dakrenovatie, voeg- en verfwerk, en het bestrijden van houtworm. Ook bevindt zich op het pand een oude authentieke gevelsteen die door de weersomstandigheden onleesbaar is geraakt. Deze wordt weer leesbaar gemaakt. Voor deze renovatie is geld nodig, daarom doet het bestuur van Stichting kerkje 1621 een beroep op de inwoners van het dorp. Dit wordt gedaan door middel van een huis-aan-huis-steunactie. Ook is er inmiddels al een financiële bijdrage toegezegd  door het Coöperatieve Rabofonds en door de Provincie Fryslân. Overmaken Mochten mensen van buiten het dorp graag een bijdrage willen doen, dan kunt u een bedrag overmaken op NL 61 RABO 0330907085, ten name van Stichting Kerkje 1621,  onder vermelding van gift.