Kwart miljoen euro voor viering 500 jaar Ooststellingwerf

Opsterland-Ooststellingwerf -  In 2017 bestaat Ooststellingwerf 500 jaar. Het college van B&W stelt voor om € 250.000,- beschikbaar te stellen om festiviteiten van inwoners te financieren. De gemeenteraad besluit hier op 27 september over.

College van B&W wil 500 jaar Ooststellingwerf groots vieren in 2017. Het college wil Ooststellingwerf 500 jaar vieren samen met inwoners. In samenwerking met een groep actieve inwoners, vrijwilligers, ondernemers en docenten heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld. Het plan is om de hele maand september 2017 in het teken te stellen van de viering. Burgemeester Harry Oosterman verheugt zich nu al op de feestmaand volgend jaar: ,,Het moet een feest door en voor inwoners worden. Het is dan ook niet de gemeente zelf die de ideeën bedenkt, dit gaan we aan de inwoners vragen. Ik weet zeker dat we overstelpt worden met mooie plannen en ideeën. Een hardloopwedstrijd, een toneelvoorstelling, fietstochten, culinaire zwerftochten, er zijn zoveel plannen te bedenken. Ik hoop ook dat inwoners, ondernemers en verenigingen elkaar opzoeken en met elkaar tot mooie ideeën komen.” De gemeenteraad van Ooststellingwerf heeft op 28 juni middels een motie de wens uitgesproken om 500 jaar Ooststellingwerf met elkaar te vieren. Het is nu aan de gemeenteraad van Ooststellingwerf om het voorstel goed te keuren. Daarna volgt meer informatie over de mogelijkheid tot het indienen van plannen en ideeën.