Ondernemers Gorredijk willen eigen glasvezelnetwerk; gemeente draagt bij

Opsterland-Ooststellingwerf - De gezamenlijke ondernemers van het bedrijventerrein Overtoom en woon-werklocatie Tolbaas hebben onderzocht of er een glasvezelnetwerk ten behoeve van breedbandinternet in eigen beheer kan worden gerealiseerd.

Door de enorme toename van datagebruik zijn de bestaande (koper)verbindingen niet toereikendvoor veel bedrijven. Enkele bedrijven hebben dan ook al een individuele glasvezelverbinding laten aanleggen door de bestaande marktpartijen. Maar voor veel ondernemers is dat te duur. Uit onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om op coöperatieve wijze in eigen beheer een open netwerk te realiseren tegen een redelijke prijs voor iedereen. In Hallum en Stiens zijn recentelijk op dezelfde manier glasvezelnetwerkengerealiseerd. Gemeente koopt aansluiting kavels Wethouder Piet van Dijk: ,,De behoefte aan snel internet neemt overal sterk toe. Het is fantastisch dat de ondernemers dit netwerk op coöperatieve manier willen gaan realiseren en daar doen we graag aan mee. We geven alleen geen subsidie, we kopen een aansluiting voor onze nog lege kavels. Wij hebben als gemeente ook belang bij een goede verkoopbaarheid van de bedrijfskavels. Daarom slaan we nu twee vliegen in één klap, we helpen de ondernemers op het bedrijventerrein en anderzijds verhogen we de marktwaarde van onze bedrijfskavels.” Behoeftepeiling De ondernemers hebben in meerdere ledenvergaderingengesproken over de diverse mogelijkheden. De werkgroep onder leiding van parkmanager Jan Dijkstra heeft tijdens de laatste bijeenkomst gepresenteerd wat deaanleg van een hoogwaardig netwerk zal gaan kosten. Voor ondernemers is het mogelijk de aansluitkosten in het abonnement op te nemen of eenmalig te betalen. Het beoogde glasvezelnetwerk is door het hoge aantal deelnemers op een relatief klein oppervlak op een rendabele manier te exploiteren. De verwachting is zelfs dat er bij voldoende deelname binnen enkele jaren winst kan worden gemaakt. De gemeente participeert niet in de exploitatie van het netwerk zelf maar betaalt eenmalig voor een aansluiting van de nog te verkopen bedrijfskavels. De investering wordt uiteindelijk weer terugverdiend door opbrengsten van de kavelverkoop. Planning Uit de behoeftepeiling is voldoende animo gebleken voor de aanleg om verder te gaan met de volgende stap, het ontwerpen en realiseren van het netwerk. De planning is om in het najaar van 2016 de eerste schep in de grond te zetten.