Mantelzorgcafé Opsterland over communicatie en netwerk

Opsterland-Ooststellingwerf -  Op dinsdag 27 september houdt het Steunpunt mantelzorg een mantelzorgcafé voor mantelzorgers uit Opsterland.

Het vindt plaats in de Buorskip aan Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het thema is deze keer: Communicatie. Hoe houd ik mijn netwerk in stand? Sociale contacten zijn altijd belangrijk. Voor een mantelzorger kan het gebeuren dat deze onder druk komen te staan. De mantelzorger kan hierdoor in een isolement terecht komen en zich eenzaam voelen. Hoe kun je als mantelzorger contacten onderhouden met je familie en vrienden, zodat zij om jou blijven denken en zich betrokken voelen bij jou? Hier zijn verschillende manieren voor om dit te doen waaronder de diverse sociale media. Edy Hoekema is voor deze avond uitgenodigd. Zij is zelf mantelzorger geweest van haar man en zal vertellen hoe zij dit heeft opgepakt en wat dit voor haar betekend heeft. En nu nog steeds betekent. Bent u mantelzorger en heeft u interesse voor deze bijeenkomst? U kunt zich opgeven voor 20 september door contact op te nemen met Yvonne Suiveer, tel. 06-25000644, e-mail y.suiveer@timpaanwelzijn.nl. Voor meer informatie of ideeën voor een thema kunt u hier ook terecht. Mocht u problemen hebben met vervoer of oppas, neem dan ook contact op met ons,  misschien kan Timpaan adviseren of u helpen iets te regelen.