Contactmiddag voor jonge MS-patiënten wordt afgelast

Opsterland-Ooststellingwerf - Zaterdag 24 september stond een ontmoetingsmiddag gepland voor jonge MS-patiënten in Dundelle te Bakkeveen. Deze middag wordt geannuleerd wegens te weinig belangstelling.

Slechts vier MS-patiënten met familie, uit de drie noordelijke provincies, hebben zich aangemeld voor deze bijeenkomst. De organisatie vindt het vreselijk jammer dat er zo weinig belangstelling is. De middag werd gratis aangeboden. MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel waardoor geleidelijk meerdere functies in het lichaam kunnen uitvallen. De ziekte kan langzaam verlopen door remmende medicatie maar in sommige gevallen is het verloop zeer progressief. Genezing is nog altijd niet mogelijk. Daar de groep MS-patiënten tot ongeveer veertig jaar veelal nog in het werkproces zit als de ziekte gediagnosticeerd wordt en er vaak ook nog kinderen in huis zijn, heeft de MSVN-regio Friesland gemeend voor de drie Noordelijke Provincies een aparte ontmoetingsmiddag te organiseren voor deze doelgroep. Door de jaren heen blijkt dat deze groep vaak moeilijk te bereiken is. ,,Helaas hebben we ook nu weer niet de mensen kunnen bereiken waar deze middag voor bedoeld was. Intern zal er gekeken worden of een andere aanpak wenselijk is en of de behoefte wel aanwezig is", aldus de organisatie. De mensen die zich aangemeld hadden, hebben inmiddels bericht gehad.