Kom erbij Week tijdens Week tegen Eenzaamheid in Opsterland

Opsterland-Ooststellingwerf - Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid organiseert Timpaan Welzijn in samenwerking met de dorpssteunpunten, Friese Wouden, ZuidOostZorg, SWAL (Samen Weven aan Leven), project Buurtsportcoach, de gemeente Opsterland  en vrijwilligersorganisaties in de Zuidoosthoek van de gemeente een Kom Erbij Week.

De Kom erbij-activiteiten staan open voor alle inwoners en bestaan uit een gezellig uitje, samen bewegen door middel van Nordic Wallking, samen eten of samen met elkaar van gedachten wisselen hoe we mensen in het dorp beter met elkaar kunnen verbinden. Kortom, bij uitstek een gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten. Kom erbij! Thema van de Week tegen Eenzaamheid 2016 is: Kom erbij!. Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. Door het hele land organiseren honderden organisaties en vrijwilligers Kom erbij-activiteiten waar mensen nieuwe sociale contacten op kunnen doen en bestaande contacten kunnen versterken. En dan specifiek mensen die te maken hebben met eenzaamheid of voor wie eenzaamheid op de loer ligt. Positieve actie Timpaan Welzijn heeft het initiatief genomen om in de gemeente Opsterland  samen met de gemeente, de Friese Wouden, ZuidOostzorg, dorpssteunpunten en vrijwilligersorganisaties  een  Kom erbij week te organiseren in de Zuidoosthoek van Gemeente Opsterland. Elk jaar wordt in overleg met de organisaties  in een ander gedeelte van de gemeente aandacht besteed aan de landelijke Week tegen Eenzaamheid. Positieve aandacht Focko Visser, bestuurder a.i. van Stichting  Timpaan Welzijn: ,,Timpaan Welzijn werkt op het terrein van een gezamenlijke aanpak eenzaamheid al jaren actief samen met  de gemeente  en allerlei organisaties op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Zowel professionals als vrijwilligers. Het is mooi dat nu ook de dorpen in Opsterland hun verantwoordelijkheid oppakken en actief met het thema eenzaamheid aan de slag gaan.  Op deze manier vragen we met elkaar op een positieve manier aandacht voor zo'n belangrijk thema als eenzaamheid." Uit onderzoek blijkt dat meer dan een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt. En al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden. Nationaal Eenzaamheidscongres De bijzondere aanpak van de gemeente Opsterland is ook Coalitie Erbij niet ontgaan. Zij heeft Willie Oldengarm, projectleider integrale aanpak eenzaamheid Timpaan Welzijn gevraagd om tijdens het Nationale Eenzaamheidscongres van 22 september iets te vertellen over de Opsterlandse aanpak en de door haar ontwikkelde signaleringskaart die in de gemeente wordt gebruikt. De Week tegen Eenzaamheid is van 22 september t/m 1 oktober en wordt voor de zevende keer georganiseerd door Coalitie Erbij, hét nationale samenwerkingsverband rond eenzaamheid. De week begint met een landelijk Eenzaamheidscongres in Rotterdam waar het thema lokale samenwerking centraal staat. Gemeente Opsterland is een van de twintig koplopergemeenten van Coalitie Erbij die werk maken van een lokale aanpak eenzaamheid. Timpaan Welzijn is daar al zes jaar mee bezig. Kom erbij week De Kom Erbij activiteiten in Opsterland hebben één ding gemeen: de sociale contacten staan centraal. Hierbij zijn de drie V's het uitgangspunt: verbreden, verdiepen en verduurzamen. Om beter inhoud te geven aan die drie verschillende dimensies is de organisatie afgestapt van het organiseren van grootschalige Kom erbij Festivals zoals in voorgaande jaren het geval was. In plaats hiervan worden kleinschalige activiteiten georganiseerd in Bakkeveen, Hemrik, Ureterp en Wijnjewoude en wordt nu gesproken over een Kom erbij week. Wijnjewoude maakt extra werk van eenzaamheid Timpaan Welzijn draait dit jaar in Wijnjewoude met een pilot eenzaamheid. Het dorp is een jaar lang bezig met het thema eenzaamheid. De bedoeling is dat de aldaar opgedane ervaring weer toegepast kan worden in andere dorpen. De werkgroep eenzaamheid/saamhorigheid volgde een workshop over eenzaamheid, deed in de zomer mee aan de landelijke  actie "Wie nodig jij uit deze zomer?", organiseerde in de zomer een "High Koffie" voor senioren uit het dorp. Op 30 september is vanaf 16.00 uur het dorp in de Swingel welkom om een klein minisymposium mee te maken over het thema eenzaamheid en wordt besproken hoe de mensen in het dorp elkaar beter met elkaar kunnen verbinden. Meer informatie Kijk op de site van Timpaan Welzijn www.timpaanwelzijn.nl, bel projectleider Willie Oldengarm, tel. 06-11301634 of mailen naar w.oldengarm@timpaanwelzijn.nl Op www.samentegeneenzaamheid.nl staat alle informatie over de Week tegen Eenzaamheid 2016. Lees meer over eenzaamheid op www.eenzaam.nl